Jo Kuklinski, voorzitter afdeling Virtueel

Afdelingsvergadering Virtueel

De Algemene Vergadering van 10 juni 2021:
De laatste “In de Wolk” nieuwsbrief is verschenen eind 2019.  Na de Algemene Vergadering van leden van 4 december 2019 is er nog veel gebeurd, en kon u de informatie volgen via de blogs, de website en Carré. Er was geen aanleiding voor een Virtueel nieuwsbrief. Nu dan toch nummer 10 en dat heeft te maken met de Algemene Vergadering van leden die op 10 juni wordt gehouden. Deze AV was eerder gepland in december 2020 en is een uitgestelde vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het verenigingsjaar 2019.
Omdat niet alle informatie voor de leden gedeeld kan worden via de open website, stuur ik onze Virtueel leden een nieuwsbrief. Doel is u te informeren en om uw mening en stem te vragen bij de onderwerpen van de Algemene Vergadering. Als u dat wilt stuur ik u het concept verslag van de AV van 4 december 2019. In deze brief staan de samenvatting en elementen waarover gestemd moet worden.