Afdelingsvergadering WEST

Nederlandse Officieren Vereniging

Afdeling West

Wassenaarseweg 2

2596 CH Den Haag

 

Aan de leden van de Afdeling West van de Nederlandse Officieren Vereniging.

 

Den Haag, 23 mei 2022

Na een periode van ruim twee jaar heeft het bestuur van de Afdeling West besloten om weer een fysieke vergadering te houden. Ik nodig u daarvoor uit op woensdag 8 juni aanstaande in het kantoor van de NOV aan de Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag.

Het programma is als volgt:

17:00 uur   ontvangst met een drankje.

18:00 uur   Indische rijstmaaltijd.

19:00 uur   ledenvergadering met daarin de staat van de vereniging door de voorzitter NOV en een toelichting op de financiën door de penningmeester NOV. Ook wordt het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.

U kunt middels het e-mail-adres pgm.vogel@gmail.com aangeven of u wilt deelnemen onder vermelding van rang, naam en e-mailadres tot uiterlijk 1 juni aanstaande.

Indien u zich heeft aangemeld ontvangt u tijdig voor de vergadering het gedetailleerde programma en de bijbehorende stukken.

De Afdeling West is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als u belangstelling hebt, laat het dan weten.

 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 8 juni!
Lkol bd Pieter Vogel MTL
Secretaris Afdeling West NOV (en penningmeester NOV)
06-28550319 (ook bereikbaar via WhatsApp)