Ik nodig u van harte uit voor de ledenvergadering van de NOV Afdeling Noord op donderdag 28 november 2019 in Echos Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5, Darp (Havelte).

Deze bijeenkomst staat ook open voor geïnteresseerde officieren die nog geen lid van de NOV zijn.  Een mooie gelegenheid om een collega uit te nodigen. Doen!

Inloop vanaf 18.00 uur. U kunt gebruik maken van een uitgebreid “Blauwe Hap” buffet.

Aanvang vergadering om 18.45 uur.

Tijdens de bijeenkomst informeert voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen, u over de rol die de NOV in het afgelopen jaar op diverse dossiers heeft gespeeld en gaat met name in op onze inzet voor 2020 op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals een nieuw personeelssysteem, loongebouw en toelagen.

 

Mede i.v.m. de catering verzoek ik u vriendelijk , maar dringend om u uiterlijk vrijdag 22 november 2019 voor 12.00 uur per e-mail aan te melden bij ondergetekende. Hierbij graag aangeven:

 • Uw naam, voornaam, rang, emailadres en evt. mobiele telefoonnummer
 • Naam, voornaam en rang van een evt. introducé
 • Of u gebruik zult maken van het Blauwe Hap buffet
 • Of u de relevante onderliggende stukken voor de AV van 4 dec as. wilt ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

 

Pier Gongrijp

Luitenant-kolonel b.d.

Voorzitter NOV Afdeling Noord

 

A: Skipper 6, 8456 JB De Knipe
M: 06-43499100
E: piergonggrijp@gmail.com

E: voorzitter.noord@nederlandseofficierenvereniging.nl

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen.
 4. “De inzet van de NOV” door Voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen.
 5. ALV NOV van woensdag 4 december 2019.

  De agenda en bijzonderheden voor de ALV zijn beschikbaar op de website van de NOV . Zie:

  https://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/journal/algemene-ledenvergadering .
  De relevante onderliggende stukken worden op verzoek per email toegestuurd en bij de vergadering getoond.
  De afdeling moet een standpunt bepalen over:

  • Concept Vergaderverslag Algemene Vergadering van 6 december 2018.
  • Financieel:
   • Verslag Kascommissie over 2018, info financiën 2019 (stand 30 november).
   • Voorgedragen lid kascontrolecommissie: Co Kessen
   • Begroting 2020.
  • Benoeming nieuwe leden hoofdbestuur: Marcel Duvekot en John van Veenhuizen.
  • Wie de afdeling zullen vertegenwoordigen bij de ALV NOV op 4 december 2019 in Utrecht.
  • NOV Afdeling Noord

   Sinds 1 januari 2017 heeft de NOV nog 4 regionale afdelingen (Noord, Oost, Zuid en West) plus een afdeling Virtueel.

   De Afdeling Noord is, met alleen een voorzitter, bestuurlijk al jaren zwaar onderbezet.

   Hierdoor wordt de rol voor de afdeling moeilijk uitvoerbaar en komt het voortbestaan in gevaar.

   Er is dringend behoefte aan versterking en verjonging, ook en vooral met actief dienende officieren uit Havelte, Leeuwarden en/of Assen.

   Hoe kunnen we de structuur en het bestuur van de afdeling versterken en deze dichter bij de achterban (zowel actief dienend als postactief) brengen?

   Wie willen/kunnen daarbij een rol spelen?

   Leden van Afdeling Noord worden opgeroepen om geschikte kandidaten voor het afdelingsbestuur aan te dragen.

 6. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt.
 7. Sluiting.