"Voorzitter en hoofdbestuur NOV"

Agenda Algemene vergadering van leden

Algemene vergadering van leden

Op 10 juni 2021 om 13.00 uur wordt de wegens covid uitgestelde vergadering van Leden 2020 alsnog uitgevoerd. Deze vergadering wordt in hybride vorm uitgevoerd. Het dagelijkse- en het hoofdbestuur, evenals de afdelingsbesturen en de kascommissie zullen fysiek bij aanwezig zijn. De overige leden van de NOV zijn uitgenodigd om  de vergadering via een webinar volgen.

Daartoe zal een mail naar de leden verstuurd worden waarin zij zich kunnen aanmelden.  Iedereen die zich aanmeldt krijgt dan een link naar de vergadering. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Deze vergadering van Leden is de laatste Algemene vergadering van leden die wordt voorgezeten door Ruud Vermeulen.

Voorlopige agenda Algemene vergadering van leden donderdag 10 juni 2021 1300 uur te Oirschot

 

 • Opening en welkom
  • Toelichting hybride vorm van de uitvoering van deze vergadering.
 • Bijzonder welkom aan ereleden en leden van verdiensten
 • Bericht aan Zijne Majesteit de Koning en het antwoord van Zijne Majesteit
 • Appel van Afgevaardigden
 • Herdenking van overledenen
 • Vaststellen verdere agenda
 • Vaststellen Concept Vergaderverslag Algemene Vergadering 2019 dd. 4 december 2019
 • Vragen en beantwoorden van deze vragen m.b.t. de ‘Bijzondere zitting HB(+) ‘gehouden dd. 4 december 2020 zoals vastgelegd in het Verslag Bijzonder HB(+) d.d. 4 december.
 • Mededelingen Voorzitter
 • Stand van zaken vereniging.
 • Welk beleid hebben wij gevoerd in 2020 en wat wordt de koers voor 2021?
 • Toelichting secretaris
  • Stand van zaken leden.
 • Financieel Jaarverslag 2019 (penningmeester)
 • Antwoorden HB t.a.v. aanbevelingen kascontrolecommissie 2018
 • Toelichting en beantwoorden vragen Financieel Jaarverslag 2019
 • Verslag kascontrolecommissie 2019
  • (In)stemming door de AV gevolgd door decharge Penningmeester en Bestuur
 • Benoeming Kascontrolecommissie 2020
  • Aftredend lid: Benjamin Hoeberichts.
  • Voorgedragen lid: Thijs van Leeuwen
  • Instemming door AV
 • Financiën 2020; realisatie inzicht (penningmeester)
 • Begroting 2021, aansluitend stemming AV
 • Memoreren dat dit de laatste vergadering is onder leiding van Ruud d.z.v. vicevoorzitter CLAS GenMaj bd Harm de Jonge.
 • Rondvraag.
 • Sluiting