Zoals u van ons mag verwachten voldoet de NOV vanaf 25 mei 2018 aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe regels dwongen de NOV om goed na te denken over hoe zij de persoonsgegevens van haar leden verwerkt en beschermt.  Dit heeft de NOV vastgelegd in haar protocol privacy beleid.

In dit protocol privacybeleid staat beschreven hoe de NOV persoonsgebonden gegevens van haar leden registreert, verwerkt en bewaart. Het beleid omvat alle on- en offlinesystemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle tot de NOV behorende onderdelen, functies, commissies en werkgroepen. Dit protocol is opgemaakt conform de AVG.  U kunt dit protocol vinden onder deze link:

https://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/contact/disclaimer