Angela Merkel, Donald Trump en onze formatie

Ruud Vermeulen

Afgelopen week heeft de Duitse Bondskanselier, Angela Merkel de president van de VS bezocht. Het is duidelijk dat het initiatief van dit bezoek bij Duitsland lag. Precies volgens de bedachtzame manier van regeren van Frau Merkel; eerst goed inventariseren, daarna analyseren, tijd ervoor nemen en dan pas met oplossingen en standpunten komen.

Dit bezoek stond overduidelijk in het teken van deze aanpak. Zoals uit de diverse media blijkt zijn, om tot een goede voorbereiding te komen, voorafgaande aan dit bezoek dan ook alle mogelijke kanalen naar Washington aangeboord.

Ongetwijfeld zal er met de gebruikelijke Duitse “Gründlichkeit”, de te bespreken zaken op een rij zijn gezet. Het feit dat vertegenwoordigers van Siemens en BMW deel uit hebben gemaakt van de sessie, vormde een handreiking aan de VS, om aan te tonen hoe de Duitse industrie de Amerikaanse zou kunnen ondersteunen door o.a. het bieden van werkgelegenheid in Amerika. Een van de pijlers onder de verkiezing van Trump.

Des te meer opvallend was het dan ook dat Mevr Merkel al wel één toezegging heeft moeten doen.

In 2024 zal Duitsland volgens Mevr Merkel aan de 2% norm gaan voldoen. Het was voor iedereen duidelijk, deze belofte staat. Hier zal zij invulling aan moeten geven. En nu Nederland nog, formateur doe uw ding.