ANW-compensatie vervallen in pensioenregeling

Ernstig zieke (ex)medewerkers  moeten zich aanmelden bij ABP
Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de ANW-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling. 

Nu bestaat er bij zieke ABP-deelnemers vooruitlopend op de uitkomst van deze onderhandelingen grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Zij raken nl. hun ANW-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP-bestuur.

Medio december 2017 informeert het ABP alle deelnemers over het vervallen van de ANW-compensatie en de gevolgen daarvan. In die brief zal het volgende worden opgenomen:

ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een anw-hiaatverzekering of een individuele levensverzekering kunnen aanschaffen bij een verzekeraar, kunnen zich melden bij het ABP. Deze deelnemers kunnen zich melden tót 1 februari 2018. Zij blijven na tijdige aanmelding en na acceptatie van hun situatie door ABP, vallen onder de werking van de in 2017 bestaande ANW-compensatieregeling.

Naast deze compensatieregeling is de GOV|MHB bezig om een goede collectieve anw-oplossing te vinden voor alle (ex-) werknemers binnen Defensie, ziek of niet ziek. Op dit moment is niet duidelijk hoe die in het vat gegoten wordt, maar weest u ervan overtuigd dat wij er alles aan zullen doen om tot een goede regeling te komen en voor 01-10-2018.

Maar voordat wij u binnen Defensie die goede collectieve anw-hiaatoplossing kunnen aanbieden, adviseert de GOV|MHB de leden die in bovenbedoelde ziekte-omstandigheden verkeren, niet te wachten op die oplossing en ook niet op die ABP-brief, maar zich reeds nu aan te melden bij ABP.