Wat U zou moeten weten over het arbeidsvoorwaardenoverleg!
Een aantal mensen schoot mij afgelopen week aan met de vraag; waarover gaat het op dit moment in arbeidsvoorwaardenland. In 4 punten het antwoord en vervolgens een blik op de toekomst.

1. Ons basis salaris (loonlijn) moet een pensioen opleveren dat vergelijkbaar is met dat van burgermedewerkers.

Een middelloon pensioen vraagt om een vlakke loonlijn. Bij een vergelijking tussen een burger schaal 10 t/m 13 en een Lkol binnen de huidige loonlijnen bouwt de militair ongeveer 20% minder pensioen op. Dit is onaanvaardbaar.  Dus òf de pensioenvorm òf het loonstelsel zal moeten worden aangepast.

2. Compensatie pensioenverlies voor het zittende personeel.

Ongeveer 70% van het zittende bestand aan officieren gaat er in een nieuw middelloon systeem op achteruit. Met name de groep tussen 30 en 45 jaar wordt weer hard geraakt. Een Lkol kan er tot wel 8.500 euro op achteruitgaan. Dat is overigens de burgers in 2004 ook overkomen.  Maar in 2006, bij het opheffen van de vroegpensioenregeling, heeft men wel een overgangsperiode van 15 jaar gekregen, een hoge “goudgerande” financiële compensatie en dit alles op kosten van de werkgever. Officieren hebben het morele gelijk aan hun kant om een goede compensatie te eisen.

3. Loonsverhoging

In de Defensienota van maart 2018 werd het personeel op één gezet. De verwachtingen hierover waren dan ook hooggespannen. In harde euro’s was het loonbod van Defensie lager dan van het Rijk. Hier moet echt een gebaar gemaakt worden dat men het personeel belangrijk vindt.

4. Toelages

Met name de TOD voor de KMar en Oefen/Vaartoelage en VVHO voor de overige Operationele Commando’s moeten worden verhoogd. Dit is niet meer van deze tijd.

Na deze arbeidsvoorwaardelijke ronde zal het gaan over de “Agenda van de Toekomst”. Dus het fundamenteel en in samenhang bezien van pensioen (heeft dan plaatsgevonden), loongebouw (heeft voor een klein deel plaatsgevonden), personeelssysteem (o.a. herziening Flexibel Personeelssysteem) en als laatste de toelages. Dit zijn kluiven!!