Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023

Inleiding

De recente internationale ontwikkelingen laten zien dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er moet gebouwd worden aan de krijgsmacht van de toekomst. Een sterke krijgsmacht begint bij het versterken van de operationele gereedheid. Dit vraagt om onder meer investeringen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Zij zijn het hart van de organisatie. De middelen die het Kabinet hiervoor beschikbaar heeft gesteld maakt het mogelijk om hierop een inhaalslag te maken en vooruit te kijken. Met dit arbeidsvoorwaardenakkoord willen sociale partners het personeel laten zien dat ze waardering en respect hebben voor hun inzet en gemaakte afspraken nakomen. De focus ligt hierbij op het op orde brengen van het basissalaris voor militairen met het invoeren van een nieuwe salaristabel. Daarnaast worden er verdere stappen gezet in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor al het defensiepersoneel, het vernieuwen van het personeelssysteem voor nu en in de toekomst en de versnelling van de groei van de organisatie.

Ga hier naar alle stukken van van het onderhandelaarsresultaat.

Personas onderhandelingsresultaat – versie 13 juni 2022 (1)

220336 – SOD_Onderhandelaarsresultaat 2021-2023

220336 bijl1 – SOD_ Opleidingstabel

220336 bijl2 – SOD_Nieuwe salaristabel militairen

220336 bijl3 – SOD_Transitietabel

220336 bijl4 – SOD_Overgangsbeleid

220336 bijl5 – SOD_Bijlage 5 Salaristabel burgers

220336 bijl6 – SOD_ PTOW

220336 bijl7 – SOD_Organisatieontwikkeling