Asocial politieke partijen en ontbrekend leiderschap

Ruud Vermeulen

Ik durf de stelling aan dat de grote problemen van deze tijd zijn veiligheid, immigratie en de daarmee samenhangende politieke- en sociale veiligheid in Nederland en als laatste het klimaat. Wij zien ook dat de echte thema’s ondergesneeuwd worden door o.a. zorg, onderwijs en pensioenen, Wij hebben de beste zorg van Europa, wij draaien in de absolute top mee op het gebied van onderwijs en wij hebben een van de beste pensioensystemen van de wereld. M.a.w. marginale verbeteringen spelen een hoofdrol in deze verkiezingen. Politici en media zouden zich dit moeten aantrekken. Deze verkiezingen gaan over de verkeerde dingen. Ik zoom in op veiligheid.

Bijna alle partijen erkennen dat er grote problemen zijn in de externe veiligheid. Mede daardoor importeren wij onveiligheid in Nederland. Eigenlijk van links naar rechts erkent men de analyses van Clingendael en HCSS t.a.v. de internationale politieke ontwikkelingen, de toename van immigratie op een tot nu toe ongekende schaal en de (kans op) oorlogen aan zowel onze oost als onze zuidgrens. Alleen de SP heeft hier een eigen (gefundeerde?) mening over.

In het mede door de NOV georganiseerde “Verkiezingsdebat over Defensie” van een week geleden gaven alle partijen aan dat de situatie bij Defensie zorgwekkend is. De SP had zich overigens te elfder ure afgemeld. Zowel op personeel als op materieel gebied staat Defensie er zeer slecht voor. Dit is afgelopen week nog eens bevestigd door de Adviesgroep Internationale Veiligheid.

Iedere Nederlander en vrijwel alle politieke partijen begrijpen en erkennen dat wij alleen in bondgenootschappelijk verband onze veiligheid kunnen zekerstellen. 75 jaar geleden bevochten zonen en dochters van onze huidige bondgenoten onze vrijheid en stierven in ongekende aantallen. Een spoor van kerkhoven markeren deze herovering vanaf de Normandische kust tot aan Margraten in Nederland. Nog daargelaten de kosten die hieraan verbonden zijn geweest, zowel voor onze bondgenoten als voor onze wederopbouw.

 

Het delen van risico’s en kosten is de toetssteen onder een bondgenootschap en terecht dat Amerika ons hierin de maat neemt.

Kosten Defensie

Wij zitten, gerekend vanaf 1814 tot nu, op een ongekend laag percentage van het BBP voor defensie, nu 1,16%. Onze Europese bondgenoten zitten op 1,43%. Wij hebben toegezegd te groeien in 2024 naar 2% BBP. Onze economie groeit volgens het CBS in de komende jaren met 2,1%. In volgorde van voorgenomen bestedingen voor Defensie op grond van de verkiezingsprogramma’s; SP min een miljard, Groen Links gelijkblijvend, PvdA en D’66 plus 500 miljoen. Bij al deze partijen zal het percentage van het BBP voor Defensie dus meer of minder snel verder afnemen. VVD, een miljard erbij, een marginale groei. Alleen SGP plus 3 miljard, CDA 2,1 miljard en CU 2 miljard maken aanstalten om leiderschap te tonen en te groeien naar het Europees gemiddelde en de 2%.

Twee conclusies

De zogenaamde linkse, sociale partijen zijn verregaand asociaal. Met de SP als het lichtend voorbeeld. Laat de zonen en dochters van onze bondgenoten maar sterven voor onze veiligheid en graag ook de kosten hiervoor betalen. Dan kunnen wij fijn nog meer zorg consumeren.

Politiek leiders laten hun oren hangen naar bijzaken. Ze durven niet op te staan om de echte kwesties van deze tijd te benoemen en de consequenties ervan voor hun rekening te nemen. Wil de echte “Churchil” opstaan.

Je hoort veel de opmerking dat wij in transitie zijn. Willen de “orenhangers” gaan zitten en de echte leiders opstaan.