In november is er de behandeling in de Tweede Kamer van het personele deel van de begroting. In deze behandeling zal werving en behoud centraal staan. Het militaire  deel van de organisatie is voor ongeveer 85% gevuld. Wij weten allemaal dat er ook nog sprake is van een kwalitatieve mismatch, dus het probleem is nog veel groter. Bovendien gaat de uitstroom onverdroten voort. Geen enkel ander departement kan dit soort slechte rapportcijfers laten zien. Overigens voor de burgers geldt dat Defensie voor 100,6% gevuld is.

Hoe komt dit?

Bij  de bezuinigingen de afgelopen jaren is er bewust ervoor gekozen om met voorrang personeel niet of in onvoldoende aantallen in te laten stromen. KMA en de onderofficiersscholen hebben bijvoorbeeld een cursistenstop gehad. De focus lag uitsluitend op het financieel in balans brengen en houden van de personele kosten in lijn met de opgedragen bezuinigingen.

Defensie en ook de andere departementen zullen nooit hetzelfde salaris kunnen betalen als het bedrijfsleven. Dit wordt gecompenseerd met secundaire arbeidsvoorwaarden. Juist hierin heeft Defensie laten zien een onbetrouwbaar werkgever te zijn. Een jarenlange rij van reorganisaties en (dreigende) ontslagen heeft het personeel murw gemaakt.

Door een eigen HDP is de term “goudgerande arbeidsvoorwaarden” uitgevonden en als beeld verspreid bij de rest van de overheid. Dit heeft de toon gezet. Dit beeld heeft er volgens mij ook toe geleid dat bij negatieve gevolgen van flankerende wetgeving er door de defensieleiding hier ook niet op gereageerd is. Sprekende voorbeelden zijn de WUL en het AOW-gat.

De volgende misser werd op de stapel gelegd bij het dicteren van het “Eindbod”. Dit viel gewoon slecht.

En nu het wegstemmen van een arbeidsvoorwaardenresultaat, waarbij Defensie wederom de mening is toegedaan dat hier een uitstekend resultaat voorligt. De zoveelste ontkenning van de gevoelens van hun werknemers.

Maar hoe anders?

De basis ligt in  het erkennen van de problemen en hiervoor dan ook geld begroten. 200 miljoen om  de pensioenen te repareren, het functie- en loongebouw aan te passen en de toelages op niveau te brengen is een ernstige onderschatting  van het voorliggende probleem.

Bovendien ben ik bang dat de staatssecretaris dit geld al ergens anders voor bedoeld heeft.

Er zullen tijdens de kamerbehandeling van de begroting fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. De huidige personele begroting vormt geen weerspiegeling  van de voorliggende uitdagingen. En is ook niet in lijn met de defensienota die juist het personeel centraal stelt.  Deze begroting zal dan ook realistischer moeten en in lijn moeten komen met de visie zoals deze wordt verwoord in de defensienota.

Nu zijn het wederom alleen mooie woorden.