Bonden en Defensie eens over verhoging Militair invaliditeitspensioen

Defensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is een uitkering bestemd voor gewezen militairen die door de uitoefening van hun beroep onder buitengewone omstandigheden invalide zijn geraakt. Door de koppeling van het MIP aan de algemene ouderdomspensioenen van het ABP, is dit specifieke militaire pensioen al ruim een decennium niet meer verhoogd. Het pensioen gaat door de nieuwe indexatie fors omhoog.

Vanaf 2023 wordt het MIP hetzelfde geïndexeerd als uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van de WIA-indexatie, zoals die sinds 2010 is toegepast.

Daarbij bepaalt het jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met ongeveer 26%. Een later ontslagmoment levert een lagere eenmalige verhoging op. De exacte verhoging zal binnenkort worden gepubliceerd.

Wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd, zullen vakbonden en Defensie wederom met elkaar in gesprek gaan over de wijze van indexatie om te bezien of de WIA ook dan nog de meest passende indexatiemethode is.

Verbetering financiële positie

De verhoging in één keer geldt ook voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).

Als officierenverenigingen zijn wij heel blij, met name voor diegenen die een militair invaliditeitspensioen ontvangen, dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over de eenmalige verhoging én indexatie van het MIP. Wij hebben het uitblijven van indexatie altijd als problematisch gezien en zijn dan ook blij dat we met onze sociale partners deze verhoging van het MIP overeen hebben kunnen komen. Wij zien deze stap als niet meer dan terecht en zeker binnen de huidige economische situatie zeer wenselijk.