Brandbrief officieren krijgsmacht

De Nederlandse Officieren Vereniging werkt diepgaand samen met o.a de KVMO in de GOV/MHB, de Gezamenlijke Officieren Vereniging Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel. Daar hechten we veel waarde aan want samen staan we sterk in de onderhandelingen.

Een aantal van onze GOV leden heeft het initiatief genomen om een brandbrief te schrijven aan Minister Bijlevelt, Staatsecretaris Visser, Luitenant-admiraal Bauer en Schout-bij-Nacht Reesink (HDP). Als NOV ondersteunen we dergelijke initiatieven, zeker als deze in lijn zijn met wat wij tijdens onze voorlichtingen ervaren. Wij hebben deze brief daarom mede vormgegeven en ondersteunen hem ook. U kunt de brief hier lezen en uw eigen mening vormen. Mocht u eenzelfde mening zijn toegedaan dan verzoeken wij u deze brief mede te ondertekenen. Klik hier om naar de brief te gaan.

Als NOV hechten we er, zoals gezegd, waarde aan dat u zelf uw mening vormt en deze uit. De vereniging probeert u tijdens voorlichtingsbijeenkomsten het onderhandelaarsresultaat zo neutraal mogelijk voor te leggen. Wij raden u aan om vooral te stemmen voor of tegen het onderhandelaarsresultaat.

Voor alle duidelijkheid, deze brief geldt absoluut niet als een stemadvies. Als NOV hechten we er, zoals gezegd, waarde aan dat u zelf uw mening vormt en deze uit. Het voorliggende onderhandelaarsresultaat heeft voor- en nadelen per FPS-fase, per leeftijdscategorie, per rang, bijna tot op individueel niveau. Dat maakt ook dat wij er voor kiezen u zo goed mogelijk voor te lichten en u te vragen uw mening bekend te stellen door uw stem uit te brengen op onze ledenraadpleging

Stemmen
U ontving op 17 september een mail met daarin een link om uw stem uit te brengen voor of tegen het onderhandelaarsresultaat. Kreeg u op 17 september geen email met een link, kijk dan in uw spambox. Zit onze mail er niet in, stuur dan een email naar info@nederlandseofficierenvereniging.nl en vraag om een link. Die krijgt u dan meteen toegestuurd. Laat u goed informeren over wat het voorgestelde voor u inhoudt. Dat kan door middel van een bezoek aan een voorlichting en onze site en vanaf 17 september is een film beschikbaar waarin de HSGO Niels van Woensel en Voorzitter NOV Ruud Vermeulen uitleggen waar het allemaal over gaat.

Stem! Want uw mening is belangrijk.