"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Chinees rekenen

Chinees rekenen

De minister bestuurt en de Tweede Kamer controleert. Al jaren erger ik mij aan het verkeerd voorlichten van de Kamer. Misschien komt het ook door het “incidentengedrag” van die Tweede Kamer, maar mij als professional en als staatsburger stoort het bovenmatig. Datzelfde zien wij overigens terug in de laatste SG-aanwijzing over communicatie. Ook hier het bewust afschermen van bestuurders.

In de Kamerbrief van 20-10-2020 Beantwoording Kamervragen doet onze staatssecretaris in de beantwoording van de eerste gestelde vraag al twee onthullende uitspraken.

Eerste citaat: “Voor volledige inzetbaarheid dient het vullingspercentage (kwantitatieve vulling) van reguliere militaire functies minimaal 90% te bedragen. In de periode begin 2018 tot medio 2020 is de formatie bij Defensie met circa 5.900 VTE toegenomen, waarvan ruim 1.000 VTE in het afgelopen jaar.”

Bovendien geeft men in de Kamerbrief aan dat de huidige vulling 79% is. De snelle rekenaar heeft het dan al begrepen. 5900 nieuwe functies is +10 % vulling, globaal totaal dus 90% vulling. En voor een volledige inzetbaarheid van de krijgsmacht is maar 90% nodig, klaar is Kees. Een paar vragen; hoeveel burger versus militaire functies zijn er bijgekomen? De Bestuursstaf verspreidt zich als onkruid en dat zijn allemaal burgerfuncties. Eenheden zijn vaak maar voor 50 of 60% gevuld. Burgers worden consequent op militaire functies geplaatst. Militairen, die met pensioen gaan worden alsnog voor 20 uur in de week aan het werk gezet om de organisatie draaiende te houden. Onderzeeboten liggen langs de kant omdat ze niet bemand kunnen worden. De ondervulling bij de eenheden vindt zijn oorzaak in de politieke sturing in 2010-2015. Toen werd er besloten dat door de toenmalige crisis de krijgsmacht maar voor maximaal 90% gevuld mocht worden. Er werd ook maar geld voor deze 90% vulling ter beschikking gesteld. Overrealisatie leidde tot grote financiële tekorten bij dat krijgsmachtdeel, wat in het daaropvolgende jaar moest worden ingelopen. Dit heeft geleid tot het moeten besparen op met name FPS fase 1/2 personeel. Dit kon immers flexibel worden ingenomen of ontslagen worden. Hier ligt de echte oorzaak van het huidige vullingsdebacle. Bovendien werd de opmerking 90% vulling op bestuursstaf niveau gelijk aan volledige inzetbaarheid. In de krijgsmacht is diep gesneden. En nu is er wat bijgekomen, naast aardig wat burgerfuncties? Nu hoeft deze al uitgemergelde militaire organisatie maar voor 90% gevuld te worden om volledig inzetbaar te zijn. Hoe verzin je dit?

Tweede citaat: “Echter, van belang is behalve voldoende kwantitatieve vulling ook de kwalitatieve personele vulling. Met kwalitatieve vulling wordt bedoeld dat personeel opgeleid en ervaren is om hun functie te kunnen vervullen.”

De helft van het personeel heeft niet alle opleidingen kunnen volgen. Delen verlaten na vier jaar de organisatie met nog steeds een opleidingsachterstand. De lage niveaus van opleiding en getraindheid van compagnieën, bataljons en brigades maakt dat deze niet instaat zijn om adequaat hun taak uit te voeren. En door de COVID wordt dit nu nog erger, ECHTER de oorzaak ligt niet in de huidige COVID, dit voordat men dit argument misbruikt (!).

 

Zeg toch eens gewoon waar het op staat en draai er niet altijd omheen