De KMar, reservisten en vertrouwen in de organisatie

Afgelopen week stuurde Directeur Arbeidsvoorwaarden, de dhr. Kreeftmeijer een brief aan de bonden dat Defensie zal doorgaan met de proef om op  tijdelijke basis burgers aan te stellen  voor de versterking van de grensbewaking. Ik heb daar al eerder een blog aan gewijd.

De strekking van mijn blog was en is, dat het terecht is dat de KMar streeft naar een flexibele inzet van zijn personeel. Binnen de grenzen van het betamelijke, is het Informatie Gestuurd Optreden (IGO) een logische en goede ontwikkeling. Het is inmiddels ook duidelijk dat er desondanks toch nog pieken in de bedrijfsvoering, met name bij de grensbewaking te onderkennen zijn die hierdoor niet kunnen worden opgevangen.  En wederom terecht dat zij hier flexibele oplossingen voor verzinnen om deze op te vangen. Laat daarover geen misverstand bestaan.

Waar ligt mijn weerstand, waar liggen mijn bedenkingen? Al vele jaren kennen wij het fenomeen reservisten. Mensen die een basis militaire opleiding hebben gehad. Zij zijn beëdigd, mogen een wapen dragen etc. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat hiernaast  ook een beroep wordt gedaan op politiereservisten. In het kader van de adaptieve krijgsmacht zou dit de eerste storingsreactie moeten zijn om dit soort tijdelijke pieken op te kunnen vangen. Het is voor mij ook kwalitatief een veel betere optie dan inhuur via een uitzendbureau, zoals nu het plan is.  Het is staand beleid en de Tweede Kamer vraagt al jaren waarom er niet meer geïnvesteerd wordt in reservisten.

Deze week ontving ik ook de cijfers over de inzet van reservisten, per krijgsmachtdeel, over drie jaren en onderverdeeld in Ééndaagse activiteiten, Meerdaagse activiteiten en Missies. Om het kort te houden, de inzet zoals bedoeld in dit stuk betreft Meerdaagse activiteiten.

De Kmar zette voor meerdaagse activiteiten  in 2015 25 reservisten in.

In 2016 35en in 2017 36 reservisten. Om een vergelijk te maken, de KL zette rond de 3000 reservistenmeerdaags in. De capaciteit is aanwezig, de wil bij de reservisten is er, al jaren. Kennelijk ontbreekt de wil bij de KMar om ze in te zetten.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat wanneer Defensie het beleid voert om d.m.v. reservisten pieken in de bedrijfsvoering op te vangen, dat deze mogelijkheid  niet wordt gebruikt. Elke militair, elke vakman zal erkennen dat de militaire optie, de reservist  een betere is dan de inhuur van burgers via een uitzendbureau.  Het is ook staand beleid.

Ik ben het helemaal eens dat je pieken via flexibele constructies moet oppakken, dus in eerste instantie met reservisten. En mocht dat niet lukken dan kan ik mij voorstellen dat je teruggrijpt op de burgeroptie. Over een heel jaar slechts 36 reservisten inhuren als je een echt probleem hebt in je piekbelasting bij de grensbewaking, dat kan ik niet serieus nemen.

Wij moeten ons realiseren dat ook dit weer bijdraagt  aan het ontbreken van vertrouwen bij het personeel. Je moet doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Waarom voeren wij staand beleid niet gewoon uit? Simpeler kan het niet!