"Door Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen, voorzitter NOV"

De KMar ‘versterkt’ door burgers voor paspoortcontrole

In het nieuws werd onlangs bekend gesteld dat de KMar een proef gaat doen om gedurende vakantieperiodes gebruik te maken van burgers voor paspoortcontroles. In de voorjaarsvakantie van vorig jaar zagen wij de noodzaak om te kunnen beschikken over een flexibele schil om capaciteitsproblemen op Schiphol aan te kunnen pakken. Over die noodzaak kan geen misverstand bestaan. En de vraag is dan moeten wij deze oplossing, de inzet van burgers, willen of zijn er andere mogelijkheden. De vraag is, is dit de weg die Nederland moet gaan?

Schiphol is waarschijnlijk het meest ingewikkelde veiligheidsgebied van Nederland. De veiligheid van passagiers op de luchthaven, maar ook in de lucht is afhankelijk van de controles op de luchthaven en de niet te onderschatten rol hierin van de KMar. Doorreizende terroristen en criminelen kunnen hier worden ontdekt en ook daadwerkelijk worden aangehouden.

Voor de veiligheid van ons KMar-personeel en ter afschrikking zijn zij gewapend. Er is een ijzeren wet bij Defensie en bij de politie, dat er voor de veiligheid altijd paarsgewijs opgetreden wordt. Een tegenstander heeft meestal het voordeel van de verrassing, maar kan door het paarsgewijs optreden niet focussen op één persoon. Alleen bij de proef is een van de twee, de burger dus niet bewapend. Met deze proef krijgen burgers toegang ook tot de beveiligde KMar-systemen.

Bovendien krijgt tijdelijk ingehuurd burgerpersoneel toegang tot alle delen van de luchthaven, worden bekend met regels en procedures en zijn, zoals wij in het verleden hebben gezien, daardoor een aantrekkelijke groep voor beïnvloeding vanuit het criminele milieu.

Waarom sluiten wij niet aan bij de adaptieve krijgsmacht en zetten reservisten in? Dit personeel is al een keer gescreend. Het heeft al een historie bij Defensie en is bekend met de veiligheidsmores aldaar. Door de reservistenstatus kunnen zij worden bewapend, hebben al een ambtseed afgelegd en zijn bekend met veiligheid en geheimhoudingsplicht. Natuurlijk zouden bij voorkeur ex-medewerkers van de KMar hiervoor moeten worden benaderd. En, in tweede instantie, zouden ook ex-militairen van andere krijgsmachtdelen en politiereservisten verre de voorkeur genieten boven tijdelijke in te huren burgers.

Het is voor mij onbegrijpelijk hoe wij na de debacles, getuige de OVV rapporten en het rapport Van der Veer, toch weer kiezen voor risicovolle oplossingen, terwijl er goede alternatieven zijn. Natuurlijk is het gemakkelijk om via een uitzendbureau mensen binnen te halen. Maar goedkoop zal in deze duurkoop worden. Dat moet je niet willen.