De krijgsmacht is de nationale verzekeringspolis.

De krijgsmacht is de nationale verzekeringspolis. Minister, SG en Directeur Beleid zullen nu in het krijt moeten treden! Als ik het mij goed herinner, maakte minister Hillen in 2010, deze opmerking. Hij wilde hiermee aangeven dat het optreden op het nationaal grondgebied één van de drie taken van Defensie was en is. En juist ook in die situaties waarin de normale middelen tekortschieten. Wij zijn de enige die relatief grootschalig, snel en langdurig kunnen ondersteunen.

Op de tv was te zien hoe twee grote US- hospitaalschepen naar enerzijds New York en de ander naar Los Angeles voeren. En onze Zr.Ms. Karel Doorman (capaciteit 12 IC bedden) is op weg naar de West. Defensie heeft de huidige crisis verder gesteund met ongeveer 100 man verplegend personeel en artsen. Daarnaast medische planners en ziekentransport. Dertig beademingsapparaten zijn uitgeleend. Alleen, zoals iedereen bij de krijgsmacht weet, is onze “groene” geneeskundige ondersteuning voor een groot deel gesneuveld bij de diverse bezuinigingen. En wat je niet meer hebt, daarmee kun je niet ondersteunen en ben je dus geen speler meer. Dat betekent ook dat je dadelijk bij de evaluatie ook niet of nauwelijks meer zichtbaar bent.

Wij hebben voor de ondersteuning van missies afspraken met ziekenhuizen gemaakt om ons dan te kunnen steunen. In ons denken over de adaptieve krijgsmacht is dat ook het voorbeeld hoe wij e.e.a. efficiënter zouden kunnen inrichten. Is daar iets mis mee, op zich niet. In tegendeel, echter…..!!

 

Afgelopen vrijdagavond kondigde de partijleider van de CU, Gert Jan Segers Op1 aan dat hij bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker zou worden. Veel belangrijker was zijn opmerking dat wij nog maar eens goed moesten kijken naar de lessons learned uit deze crisis. Waar halen wij essentiële goederen vandaan? De eindeloze discussie over een paar mondkapjes. Moet dit in eigen land geproduceerd kunnen worden, moet dit in Europa? Moeten hier dan wel afspraken onder liggen? En hij breidde dit ook uit tot andere gebieden zoals voedsel.

 

De krijgsmacht is de ultieme organisatie, de last man standing. De krijgsmacht is als Madurodam. Nederland in het klein. Alle functionaliteiten van varen, vliegen, brandweer, politie en geneeskundige ondersteuning zijn hierin opgenomen.

Wij hebben de meest gezonde populatie van Nederland in onze gelederen. Wij kennen als enige een Bijzondere positie, wij gaan door waar anderen stoppen. Het nemen van risico’s is een deel van ons werk. Ik weet dat een groot aantal militairen op dit moment zich thuis zit te verbijten dat men niet kan helpen en steunen. Maar de politieke belofte van het repareren van de krijgsmacht is verder weg dan ooit.

 

In de naderende discussie over de nationale verzekeringspolis zou de krijgsmacht expliciet meegenomen moeten worden in dit verzekeringscontract. Ik ben benieuwd hoe onze Bestuursstaf ons hier weet te positioneren. Wij zitten aan tafel. Wij zijn ‘de ideale schoonzoon. Wij hebben het door de minister zo gewenste BUT -model. Op de essentiële posten allemaal mensen die de minister wilde. Maar tot nu toe is de minister van Defensie nauwelijks in beeld.

Minister, Secretaris-Generaal, Directeur Beleid, dit wordt jullie ultieme lakmoesproef. Jullie zijn aan zet en zult hierop beoordeeld worden.