Eind deze maand komt de Defensie nota uit. Uit alle geruchten is het inmiddels wel duidelijk dat er niet alleen een DOKM (Doorontwikkeling krijgsmacht) maar ook een uitgebreide personeelsparagraaf in de Defensie nota zal worden opgenomen.

In de versies van DOKM was tot nu toe eigenlijk geen aandacht voor het personeel. Het was allemaal materieel wat de klok sloeg.

Bij een voordracht van de Atlantische Commissie in Nieuwspoort in Den Haag, vroeg onze minister waar de extra 1,5 miljard aan besteed zou moeten worden. De uitkomst van de uitvraag in een volgepakte zaal was duidelijk. De personele component kreeg een hoge voorkeur. En zowel bij deze bijeenkomst, maar ook bij andere gelegenheden heeft zij aangegeven hier een zwaartepunt te willen leggen. Natuurlijk zijn hier de groeiende personele tekorten ook debet aan. Als wij ons personeel willen behouden en op deze arbeidsmarkt willen werven dan zullen onze arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren. In een tijd van een gespannen/overspannen arbeidsmarkt dan zul je echt bij de vijf beste werkgevers moeten behoren. Alleen dan kun je je personeel ervan overtuigen dat het gras elders niet groener is. Maar dat kost jaren. Bovendien komen er moeilijke onderhandelingen aan over de overgang van middelloon naar eindloon. Dit probleem is vanwege zijn financiële consequenties vanaf 2001 telkens doorgeschoven naar de toekomst. Maar die toekomst is nu onverbiddelijk 01-10-2018.

Bovendien is de afgelopen jaren het geloof in bestuurstaf en regering buitengewoon laag geweest. Het door het personeel afgewezen eindbod van de minister heeft hier ook zeker aan bijgedragen. Maar ook de hele discussie en commotie over het AOW gat.

Waarom is dan het AOW gat zo belangrijk. Het is al geminimaliseerd tot 90%. De rechter heeft al aangegeven dat hij dit acceptabel vindt. De VVD fractie is tegen verdere reparatie. Het CDA was voor reparatie, maar toen zat men in de oppositie.

In het vorige kabinet is de Bijzondere positie van de militair afgesproken. Het AOW gat is een flagrante schending van deze Bijzondere positie. De geloofwaardigheid van de politiek is heir in het geding.

7000 werknemers moeten dit jaar een keuze maken tussen de dienst verlaten of langer doorwerken. De carrière kansen van veel jongeren hangen hiermee samen en daarmede de keuze om bij Defensie te blijven of te vertrekken. En het AOW gat is een van de financiële redenen om toch te blijven.

Van de andere kant de Minister en de Staatssecretaris hoeven het gat niet op te lossen. Het kost geld. Het ligt zoals wij gezien hebben politiek gevoelig. Waar ligt dan het belang.

Het dichten van het AOW gat is vooral een belangrijk signaal; wij nemen de Bijzondere positie van de militair serieus, wij nemen de personele problematiek serieus.

Het gaat niet alleen om spullen, maar bij Defensie gaat het ook om mensen. En wij Minister en Staatssecretaris vinden dit belangrijk. Wij vinden de personeel problematiek belangrijk. Wij breken met de lijn van het vorige kabinet en defensieleiding.

Eind van deze maand zullen wij het weten, de maand van de waarheid.