Waarom legt de NOV/GOV dit neutraal voor?
De voorlichtingen van de bonden over het onderhandelaarsresultaat zijn gestart. De HDP gaat, als ik goed geïnformeerd ben, de komende week het land in om het toe te lichten. Afgelopen week werd via Twitter gesteld dat de NOV/GOV dit  resultaat ondersteunde. Laat mij beginnen te stellen dat dit een misvatting en expliciet onjuist is.

Om eens in de elementen van gevechtskracht te blijven, hierbij de evaluatie  van het resultaat op basis van de drie factoren.

 

1. De doctrinaire factor gaat over de plussen en minnen van dit resultaat. Twee hoofdlijnen hierin, allereerst het ombouwen van ons pensioenstelsel van eindloon naar middelloon en het realiseren van een tenminste marktconforme loonontwikkeling waardoor werknemers er in koopkracht erop vooruitgaan.

De discussie over het functie- en loongebouw en de toelages gaat per 01-10-2018 van start. U hebt het recht en wij de dure plicht om u goed en precies te informeren.

2. De fysieke factor: er was niet meer geld beschikbaar. Er was al extra geld beschikbaar gesteld door het kabinet om de ombouw van eindloon naar middelloon mogelijk te maken. Vanuit Defensie, de rijksbrede overheid maar ook de Defensie onderhandelaar de Hr Borstlap vond dat er een goed bod lag.

Verder onderhandelen voor een beter resultaat  was niet mogelijk .

3. De mentale factor, de echte vraag. Is dit resultaat voldoende om de hamvraag te beantwoorden? Draagt het accepteren van dit resultaat bij aan het herstel van het vertrouwen van het personeel in de leiding van Defensie, maar ook in het geloof in de bonden?

In de defensienota heeft de minister een eerste stap gezet door toe te zeggen  het AOW-gat te dichten. Dit is overigens nog steeds niet gebeurd. Bovendien heeft zij aangegeven dat het personeel centraal zal staan.

De vraag is nu, is dit onderhandelaarsresultaat de volgende stap? Gaat dit resultaat het vertrouwen en de spirit herstellen. Gaat het de uitstroom stoppen?  Deze vraag ga ik u expliciet stellen aan het einde van elke voorlichtingsbijeenkomst.

Wij gaan u op zoveel mogelijk locaties zo goed mogelijk voorlichten over de voor- en nadelen van dit resultaat en de consequenties van een voor of tegen stem. Maar alleen u kunt voornoemde vraag beantwoorden. En natuurlijk heb ik een eigen uitgesproken mening.  Alleen de NOV/GOV past hier bescheidenheid en terughoudendheid. Geen beïnvloeding wel of niet. De argumenten, de plussen en de minnen (genoemd in onze voorlichting) en uw interpretatie hiervan bepalen uw oordeel. De uitslag van de ledenraadpleging, de stem van de NOV.

 

 

Daarom hebben wij het nu neutraal aan u voorgelegd, het uiteindelijke oordeel van de NOV/GOV over dit voorstel ligt bij u.  Waar het ook hoort!