De onderhandelingen over een AVW-akkoord zijn opgeschort of zitten ze juist in een stroomversnelling. Op 23 april werd het overleg opgeschort en het vertrouwen in de defensieleiding opgezegd. In dit overleg werden de bonden uitgedaagd met hun wensen te komen.

U hebt twee inzetbrieven binnen een week zien volgen. Hierop heeft vervolgens defensie weer gereageerd en haar inzet kenbaar gemaakt. Bovendien heeft ze een overzicht met Q&A’s rondgestuurd, sommige commandanten willen zelfs in overleg met hun personeel hierover. Op facebook zijn twee artikelen gepubliceerd waaronder dat van Paul Eijkelenkamp met een intrinsieke vergelijking van de diverse inzetten.

Ik probeer in het kort de essentie van het hier en nu te raken.

Als NOV zijn wij vanaf vorig jaar zomer bezig om alle aspecten van een soort pakketvergelijking op een rij te krijgen. Maar ook ̶en dit kost de meeste tijd̶om antwoorden op die aspecten te vinden.

De algemene conclusie is dat de militair fors achterloopt, maar dat is natuurlijk niet op alle gebieden en in alle rangen zo. Dat maakt het zo ingewikkeld. Maar hoe langer je erop studeert hoe eenvoudiger en eenduidiger het wordt.

Om onze arbeidsvoorwaarden te repareren zullen er vier acties moeten plaatsvinden, namelijk een CAO, een aanpassing van het loongebouw, een aanpassing van de toelages en als laatste een visie op het personeel. Hierin zitten heel veel secundaire arbeidsvoorwaarden zoals wel of geen vast contract. Dus ook deze laatste is van belang.

De CAO moet in hoofdlijneneen antwoord geven op de overgangsmaatregelen van eindloon naar een middelloonpensioen. Een aanpassing aan de loonstijging van andere sectoren en een eerste reparatie van de toelages. Maar ook in de secundaire voorwaarden neemt men een eerste aanloop.

Er zitten wezenlijke verschillen tussen onze eisen en de inzet van defensie. De komende dagen worden de echte harde verschillen duidelijk.

 

 

De “CAO” nieren worden beproefd. Maar daarna ook nog drie stappen te gaan, loongebouw, toelages en “visie op personeel”.