Debat met de CDS in beeld

De Nederlandse Officieren Vereniging en de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren hechten waarde aan positief kritische inbreng op defensiebeleid. Daarbij hoort een uitwisseling van meningen en ideeën, een debat met elkaar en Defensie. De Commandant der Strijdkrachten nam het aanbod van beide verenigingen aan om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan. Vrijdag 1 december ging Luitenant-admiraal Rob Bauer in gesprek met duo voorzitters Marc de Natris en Ruud Vermeulen over tal van onderwerpen. Onderstaand treft u de integrale film aan. Maar de NOV zou de NOV niet zijn als zij u niet door het debat heen zou leiden. Onder de film treft u per onderwerp een link aan die u rechtstreeks naar de plek leidt waar het onderwerp aan bod komt in de film.

Links naar specifieke vragen