Defensie en bonden vragen advies

Defensie en bonden vragen advies

09 maart 2020 | 16:30

De inrichting van een nieuwe employability-organisatie, een afspraak die voortkomt uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, zorgt voor een verschil van inzicht tussen Defensie en de bonden. Employability gaat om afspraken om door- en uitstroomwensen van personeel te ondersteunen. Om het lopende overleg tussen bonden en Defensie niet stil te leggen vragen de partijen op dit punt advies aan de Arbitrage en Advies Commissie.

Defensie en de bonden willen hetzelfde effect voor het personeel bereiken, namelijk dat er een betere balans ontstaat tussen organisatie- en individueel belang, maar over de weg ernaar toe hebben ze een andere opvatting.

Defensie vindt dat op basis van het akkoord de employability-organisatie vrij ingericht kan worden door de projectleider/hoofd diensteenheid en de medezeggenschap. De bonden lezen echter in het akkoord dat hier randvoorwaarden aan zijn gesteld.

De Arbitrage en Advies Commissie buigt zich nu over de juiste interpretatie en komt met een bindend advies.