"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Defensie Personeelsplan

Defensie Personeelsplan

In de afgelopen dagen zag ik allerlei overzichten van gepland materieel en de daarvoor begrote kosten, het vaste ritueel na Prinsjesdag. Volgens mij is er naast een materieel probleem ook nog een probleem op personeelsgebied. En ik wil niets afdoen aan de materiele problemen, de tekorten in voorraden, het achterstallige onderhoud aan onze infra. Maar met een personeelstekort van meer dan 20% is misschien wel het meest onderschatte probleem.

Bovendien zijn hier geen ééndimensionale oplossingen voor, zoals wij deze graag in de politieke omgeving zien, geld schuiven en daarna is de oplossing nabij.

In de huidige gesprekken met defensie over arbeidsvoorwaarden gaat het met name over contractvormen, i.c. het flexibiliseren van de diverse aanstellingsmogelijkheden, kort gezegd het FPS. Maar het gaat ook over het beloningsstelsel. De militair heeft recht op een eerlijke en vergelijkbare beloning. Een dergelijke transitie gaat geld kosten. Bovendien betreft het hier geen incidenteel geld, maar structureel. En de vraag is dan, waar moet dit van betaald worden?

Meerdere departementen voeren hun eigen onderhandelingen. Om ze niet te veel bij elkaar uit de pas te laten lopen is er de zgn. “referentieruimte”. Elk ministerie krijgt, een zoveel mogelijk, gelijk bedrag, om daarmede zijn arbeidsvoorwaarden te betalen. In specifieke situaties krijgt men er extra geld bij, dus naast de referentieruimte. Zo is bijvoorbeeld het hele loongebouw in de zorg is al eens opgekrikt. Hier is toen extra geld voor beschikbaar gekomen. De operationele toelage bij de politie is ingevoerd toen alle departementen op de nullijn stonden. Dus naast de referentie ruimte wordt er regelmatig extra geld aan een sector toegewezen of de sector zelf hevelt gelden over van bijv. materieel naar personeel.

Zoals wij gezien hebben is er een fundamenteel probleem op het gebied van ondervulling. Wij kunnen ook zien dat er geld toegewezen wordt om de materiele basis in onze organisatie te herstellen, zoals extra geld voor voorraden, infrastructuur etc. Wat ik mis is het geld voor het personeel. Wij gaan met ons beloningsstelsel in een transitie. Voor mij is het zo klaar als een klontje dat wij, in vergelijking met andere departementen, onderbetaald worden. Wij hebben nog de naweeën van een beloningsstelsel uit de dienstplichtige periode. Ik begrijp ook dat het tijd kost om deze transitie te maken. Dan zou er toch, naast allerlei materiele- en infrastructurele plannen, ook een personeelsplan moeten zijn. Hoe gaan wij anders deze ongelijkheid opheffen? Alleen vanuit het referentiekader gaat dat niet lukken.

Ik mis het Defensie Personeelsplan. Dan maak je als Defensie ook zichtbaar dat je het personeelsprobleem ook serieus neemt. Goed personeel vormt de basis van je organisatie.