We bieden deze Defensienota aan op een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Er is een grootschalige oorlog gaande in het hart van
Europa. Het is belangrijk in deze nieuwe  verantwoordelijkheid te nemen. Nederland en Europa moeten sterker worden om onze vrijheid, veiligheid en welvaart nu en in de toekomst te kunnen beschermen. Dat vormt
het uitgangspunt van deze Defensienota.  Het dreigingsbeeld is de laatste jaren in omvang en complexiteit toegenomen en de verwachting is dat deze instabiliteit zich voortzet. Kijkend naar de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zal er ook in de toekomst steeds vaker een beroep
op Defensie worden gedaan. Of het nu gaat om de verdediging van ons eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten, het bevorderen van de internationale rechtsorde of het bieden van ondersteuning bij crises: de Nederlandse krijgsmacht staat er. Met dank aan het defensiepersoneel.

Bouwen aan de krijgsmacht van de toekomst begint dan ook bij onze mensen: beroepsmilitairen, burgers en reservisten. We investeren in goede arbeidsvoorwaarden, opleidingen en een veilige werkomgeving. Goed werkgeverschap staat ook voor creativiteit en flexibiliteit in het werven
en behouden van onze mensen. En goede voorzieningen voor onze veteranen. Defensie wordt een moderne organisatie die niet alleen de
samenleving dient, maar er ook middenin staat. Duurzaamheid, transparantie, inclusie en diversiteit maken standaard onderdeel uit van onze plannen.
We gaan voortvarend aan de slag om achterstanden in te lopen. De operationele gereedheid, gevechtskracht en wendbaarheid worden vergroot.
Daarnaast investeren we gericht en doelmatig, ook in nieuwe domeinen en innovatie. Daar horen strategische keuzes bij. Daarom zet Defensie in op
een langjarig traject van intensieve samenwerking en versterking van onze specialismen. Dat kunnen we niet alleen.
Minister van Defensie
Kajsa Ollongren
Staatssecretaris van Defensie
Christophe van der Maat

Ga hier DN22 definitief naar Defensie Nota 2022