Vandaag verscheen de Defensienota 2018 . Een nota waar we lang naar uitkeken, want deze nota biedt eindelijk perspectief voor de toekomst. Met een duidelijke richting voor de toekomst, investeringen in materieel EN personeel. Een heel goed begin.

U herkent ongetwijfeld een aantal onderwerpen waar de NOV zich, soms met andere bonden, soms alleen, hard voor heeft gemaakt. Er gloort weer perspectief voor de actief dienende militairen, het AOW-gat is gedicht en we gaan van start met de discussie over het nieuwe pensioenstelsel.

Daar mogen we met z’n allen trots op zijn en het sterkt ons voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg.

Een aantal opvallende zaken:

  • Onze mensen krijgen meer loopbaanmogelijkheden, inclusief opleidingen, en toekomstperspectief.
  • Het arbeidsvoorwaardenakkoord biedt hier de handvatten voor.
  • We passen het personeelssysteem (FPS) zo snel mogelijk aan om de juiste mensen op de juiste plek te werven én te behouden voor de organisatie.
  • We bieden mensen de mogelijkheid om langer op een bepaalde functie te blijvenzitten. Dit levert zowel de organisatie als de mensen meer stabiliteit en kennis op.
  • We worden een organisatie die leert van fouten.
  • We verhogen de huidige compensatieregeling voor het AOW-gat van 90% naar 100%.
  • We houden verschillende defensielocaties open die zouden sluiten. Zo kunnen we onze uitbreiding huisvesten en vergroten we bovendien onze zichtbaarheid in de samenleving.
  • Wat verwerving betreft, gaan we voor de uitgangspunten ‘snel, tenzij’ en ‘van de plank, tenzij’. Dit geldt uiteraard bij bewezen goede opties (‘proven technology’).

 

Eindelijk, na 27 jaar, worden de eerste stapjes gezet naar een nieuwe relevante krijgsmacht. Echter, Nederland blijft in de ogen van onze bondgenoten een ‘zwart rijder’, een rijk land als Nederland onwaardig.

Maar we zijn er nog niet. De discussie over het nieuwe pensioenstelsel start en een aantal van u moet een keuze maken tussen de oude en nieuwe diensteinderegeling. De NOV organiseert hier de aankomende maanden nog een aantal voorlichtingen over door het land heen. Daaraan gekoppeld een voorlichting over employability.

Onderstaand kunt u de defensienota zoals die aan iedere Defensiemedewerker is gemaild downloaden: Defensienota 2018.

Voor een uitgebreider commentaar kijk op prodef.nl

Lees ook de korte evaluatie van de nota: klik hier