Defensienota, Defensiebegroting en Defensie arbeidsvoorwaarden.
Vandaag, 12 november is het Algemeen Overleg (AO) Personeel in de Tweede Kamer. Vanaf 2010 is er al de aanzet om te komen tot de zogenaamde “Agenda van de Toekomst”. De grootste verandering in onze arbeidsvoorwaarden sinds WO2. Door Afghanistan, de bezuinigingen en daardoor de prioriteit op het afslanken van de organisatie is er eigenlijk niks van gekomen. Het deel omvormen van de pensioenen van eindloon- naar middelloonpensioen is onlangs door het personeel afgewezen. Maar de gehele agenda staat nu toch weer op de rol in het aankomende arbeidsvoorwaardelijke overleg.

De bewindslieden hebben in de defensienota bewust gekozen om het personeel met prioritiet op één te zetten. Deze focus moet dan dus ook zijn vertaling vinden in de begroting en uiteindelijk moet dit zich ook in het loon en overige arbeidsvoorwaarden vertalen.

Vandaag gaat het over de personele begroting 2019.  Een aantal opmerkingen. In het regeerakkoord is € 1,5 miljard aan Defensie toebedeeld. Voor het personeel is €275 miljoen uitgetrokken. De focus op personeel vanuit de defensienota is dus niet vertaald naar de begroting.

Deze €275 miljoen valt uiteen in drie delen namelijk cyber 20 miljoen, uitbreiding slagkracht ongeveer €125 miljoen en uiteindelijk werkgeverschap €130 miljoen (ongeveer 3% loonsverhoging). Maar dit kan ook (deels) aan secundaire arbeidsvoorwaarden worden besteed.

Wanneer je grote verandering tewerk wilt stellen dan zijn er altijd aanzienlijke overgangskosten.  Om een voorbeeld te geven, als er een belastingwijziging doorgevoerd moet worden dan heb je tenminste €5 miljard nodig. Als je de loonlijn bij Defensierechter wilt laten lopen om in te spelen op een middelloonpensioen, dan zul je de beginsalarissen moeten verhogen en de salarissen aan het einde moeten verlagen. Dat betekent dat alle mensen vanaf 30 jaar moeten worden gecompenseerd. Daar kom je dus niet met 3% die je ook nog nodig hebt voor je normale aanpassing van je loongebouw. Dus in de begroting is ook geen ruimte te vinden om de conversie naar een nieuw loongebouw mogelijk te maken. Laat staan als wij ook nog eens gaan kijken naar eerlijke toelages.

Vandaag wordt een hele belangrijke dag voor het defensiepersoneel en zijn arbeidsvoorwaarden. Een defensie nota die niet in lijn is met een daaronder liggende begroting. En een begroting die niet in lijn is met de voorliggende plannen.