Dienen leidt tot een gevulde organisatie.

Door: Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen, voorzitter NOV

In mijn gesprekken op de diverse niveaus hoor ik vaak dezelfde verontschuldiging, iedereen heeft last van personeelstekorten, dus Defensie ook. Sommigen nemen een defaitistische houding aan en stellen dat wij de organisatie nooit meer gevuld krijgen en schermen hierbij met allerlei onderzoeken. Anderen zijn deze fase al voorbij en bezien al de mogelijkheden om functies die men niet denkt te kunnen vullen af te romen.

In 1993 is de transformatie gestart naar een beroepskrijgsmacht. Een onafhankelijke commissie  heeft rond 1990 vastgesteld dat Defensie niet te vullen is. Na 25 jaar ervaring mogen wij best concluderen, deze commissie had ongelijk. En die wetenschappelijke onderzoeken dan waar men mee wappert, die waren er in 1990 en in 2000 ook al. Laat je niets wijsmaken.

Maar dat betekent niet dat wij niet vol aan de bak moeten. Het  vullen van de Defensie organisatie is na 27 jaar van bezuinigen en in een gespannen arbeidsmarkt natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Van de andere kant, uit mijn eigen ervaring in eveneens zeer moeilijke tijden, de groep waaruit wij werven is er nog steeds. Wij vragen aparte kwaliteiten, maar hebben ook veel te bieden. Zaken die geen enkele andere organisatie kent of heeft.

De vraag is dan hoe gaan wij dit probleem op grond van onze 25-jarige ervaring aanpakken?  Ik zal allereerst ingaan op Behoud en vervolgens op Werving

Behoud  hangt af van twee zaken. Allereerst perspectief om je werk goed te kunnen doen. Dus de beschikbaarheid van voertuigen, munitie, reservedelen, oefeningen  en uitzendingen. En de tweede factor is een van de vijf beste werkgevers worden. Dan is het duidelijk dat het gras bij de buren niet groener is. Ik garandeer u, dit werkt echt. En toon leiderschap hierin, dus communiceer, meevallers en ook tegenvallers en liefst eyeball tot eyeball.

Werving in deze moeilijke tijden werkt alleen maar als de centrale organisatie bereid is om de voorwaarden te scheppen voor de lagere commandanten. Wij verwijzen vaak naar uitzendingen. Maar ook daar zie je dat zaken pas echt goed werken als de lagere niveaus hun verantwoordelijkheid kunnen, willen maar ook mogen nemen. Dat betekent een dienende rol van alle servicecentra en van de keurings- en wervingsorganisatie. Decentrale commandanten moeten maximaal gefaciliteerd worden in deze wervingstechnisch moeilijke tijden. Dat werkt echt. Dat heeft ook in het verleden gewerkt.

De centrale organisatie schept de voorwaarden, is dienend voor de lagere niveaus/commandanten. Ook service centra moeten leren niet alleen de regelgeving, maar met name ook de lagere commandanten te dienen. Generaals faciliteren hun officieren, onderofficieren en soldaten zodat zij hun werk kunnen uitvoeren. Push the button down, of is dit gewoon ouderwets leidinggeven?

Dienen geschiedt van hoog naar laag en niet andersom. En… “ontzorgen” heeft mij in elk geval alleen maar veel zorg opgeleverd.