"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Dutchbat 3 Srebrenica

Op 11 februari heeft de minister gereageerd op het rapport van de Commissie Borstlap over Dutchbat 3. Er is een aantal aanbevelingen gedaan door de commissie en deze zijn allemaal overgenomen. In de media trekt met name de 5000 euro de aandacht.

 

Voor ons, als Gezamenlijke Officieren Vereniging, is er maar één aanbeveling echt van belang. En dat is aanbeveling 2. En deze zou met stip op 1 hebben moeten staan.

 

Aanbeveling 2: Sta als ministerie van Defensie voor je personeel, in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen en weerspreek die onjuistheden. Draag als ministerie van Defensie bij aan een juiste beeldvorming over de missie en het functioneren van militairen daarin door de verschillende doelgroepen in de samenleving voor, tijdens en na de missie actief te informeren en door actief deel te nemen in de publieke discussie daarover. Blijf dat langdurig doen bij missies met een bijzonder karakter die tot beroering in de samenleving en de wereld hebben geleid.

 

Succes kent vele vaders, is het gezegde. Maar soms zit het tegen. En dan komt het op leiderschap aan van de minister, de politieke leiding, maar ook van onze militaire top.

Als er succes is behaald, dan is dat voor de mensen die dit behaald hebben, maar wanneer wij door welke oorzaak dan ook het onderspit delven, dan moeten leiders opstaan en voor hun mannen en vrouwen gaan staan. Dat is hier niet gebeurd. Wij hebben ze laten vallen.

 

Voor de duidelijkheid, het 13 Bataljon Stoottroepen was en is een uitmuntend bataljon met hele goede mannen en vrouwen. Aan hen lag het niet. Dat heeft de documentaire van Coen Verbraak onomstotelijk duidelijk gemaakt.

 

De ultieme test voor het ministeriële voornemen tot beterschap wordt het onderzoek naar het optreden in Nederlands-Indië 1945-1950. Er zijn sterke aanwijzingen dat de door de regering ingestelde Commissie “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” de gegeven onderzoeksopdracht anders interpreteert en zelf een eigen weg kiest. Dit zal wederom leiden tot een forse klap in het gezicht van onze veteranen.

 

Wij vrezen dan ook dat dit rapport zich in de uitvoering zal beperken tot het managen van een incident, in dit geval Dutchbat 3, “5000 euro”. Toeslagenaffaire “30.000 euro”! Er zit iets goed mis bij onze leiders en hun moraal.