Over precies 6 maanden is de lakmoes proef van deze coalitie, van het derde kabinet Rutte. Misschien denkt u dat is nog ver, maar toch alvast eens even twee zaken die alle militairen raken. Allereerst de nationale pensioendiscussie en vervolgens de herijking op grond van de defensienota.

De nationale pensioendiscussie is vastgelopen. Gepensioneerden leveren nu al 14% koopkracht in. Dat gaat in de komende drie jaar oplopen tot zeker 20% of meer. Dit knelt temeer omdat het over uitgesteld loon gaat. Waar bemoeit men zich mee?. Men denkt vaak bij pensioenen alleen aan de oudjes, de gepensioneerden. Maar iedereen betaalt op dit moment teveel premie. En de groep premie-inleggers van 40 jaar en ouder dreigen ernstig in hun belangen geschaad te worden door de, van regeringswege opgedragen, invoering van de zogenaamde doorsnee-systematiek. Dit wordt een nucleaire bom in het gezicht van de coalitie als dit niet voor die tijd wordt opgelost. Dat voorspel ik u. Deze discussie raakt ons allen, jong en oud.

Een tweede punt is de herijking. In de defensienota is toegezegd dat de prioriteit bij het personeel ligt. In de afgelopen tijd hebben wij kunnen constateren dat er een wereld van verschil kan liggen tussen woorden (defensie nota) en daden (arbeidsvoorwaarden overleg).

In diezelfde nota wordt ook de herijking aangekondigd. Concreet hoe gaat de krijgsmacht zich de komende jaren ontwikkelen, welke middelen hebben wij nodig?  Alle extra ter beschikking gestelde gelden zijn naar verluid verplicht. Dat wil niet zeggen dat dit geld volgend jaar al tot betaling kan komen, maar je mag geen verplichtingen aangaan/bestelling plaatsen als het geld niet toegezegd is.  Dus hier is Defensie; defensiestaf, DMO en de top van de defensie onderdelen ongekend snel geweest. Ere wie ere toekomt.

In alle kamerbrieven en in de defensienota staat dat  wij moeten toegroeien naar 2% van het BNP. Op dit moment zitten wij rond de 1,1%. De hamvraag is nu, wordt er extra geld ter beschikking gesteld of niet? Ten behoeve van deze herijking liggen de plannen al klaar. Alle krijgsmachtdelen weten wat ze nodig hebben. Amerika eist dat wij een fair sharemeebetalen aan onze veiligheid en terecht. De minister van defensie maar ook Rutte zullen met de billen bloot moeten in het internationale krachtenveld. Maar de politiek is “lenig”.  Afgelopen zomer was er al sprake van dat er extra geld bij zou komen. Maar dat is niet gebeurd. De vraag is nu, gaat de herijking ook onderbouwd worden met een financieel plan, de lange lijnen, om dit te financieren? Nog veel belangrijker, welk bedrag trekt dit kabinet uit voor de financiering van zijn Defensie? Daarmee wordt al of niet de basis gelegd voor een  evenwichtige en bij Nederland passende krijgsmacht. Niets is zo laf als het doorschuiven naar volgende kabinetten.

De komende verkiezingen werpen hun schaduwen vooruit.  En er valt echt wat te kiezen.