Onbegrijpelijk. Waar twijfelen Defensie en de onderhandelaars nog over? Naar alle waarschijnlijkheid wil de Minister nog steeds niet over de brug komen om een grote groep officieren en onderofficieren in leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar te compenseren voor hun mogelijke pensioenverlies oplopend tot 15.000 euro! per jaar. Terwijl dit met relatief weinig inspanning te repareren is.

Voorzitter Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de GOV|MHB riep op 30 mei jongstleden fracties in de Tweede Kamer op nu eindelijk eens hierover concreet met de Minister in debat te gaan; enkele fracties hadden al hun onvrede met de opstelling van de minister geuit.

De brief aan de leden van de Vaste kamer Commissie Defensie leest u hier.

Defensie moet nu eindelijk eens fors kleur bekennen. Tenminste, als zij dat broodnodige personeel voor die doorstart van de krijgsmacht wil behouden.