De Koninklijke Landmacht is een personeel intensieve organisatie. Deze Defensie nota adresseert dan ook precies datgene wat haar het meeste raakt. Het personele zwaartepunt wat hierin wordt gelegd zal daarmede uiteindelijk de basis kunnen gaan vormen van een nieuwe innovatieve en relevante KL. Hoe dat deze nieuwe KL eruit gaat zien is nog in nevelen gehuld. In 2020 vindt de herijking plaats. En de vraag is, zal dan invulling gegeven gaan worden aan de zozeer gewenste drie vierkante logistiek zelfstandige brigades. Voorlopig is het uitsluitend repareren wat de klok slaat. Maar de volgorde eerst repareren en daarna pas versterken is wel de enig juiste volgorde.

Voor onze Luchtmacht is personeel en met name het kunnen behouden van schaars technisch personeel essentieel. Nog meer dan bij de KL speelt behoud hier een enorme rol. Het opleiden van dit personeel is erg tijdsintensief (kost jaren) en buitengewoon kostbaar. De bewindslieden spreken in elk geval helder uit dat zij het personeel probleem als eerste en als het meest belangrijke knelpunt van dit moment zullen adresseren.

De geschetste vervangingen waren natuurlijk in essentie al wel bekend, maar het is goed nu te lezen dat zij doorgaan en wanneer dit zal plaatsvinden.

Teleurstelling is er natuurlijk dat er geen verdere ophoging van het aantal JSF toestellen in deze nota staan. In 2020 zal hier toch echt duidelijkheid over moeten komen. En voor de positiebepaling, ook Landmacht en Marine weten dat met 37 toestellen er geen ondersteuning gegeven kan worden.

Bij de KMar is er met het verbeteren van de toelages goed geluisterd naar de noden van het personeel. Ik hoop wel dat daarmede niet alleen de onregelmatige diensten worden betaald, maar dat ook de extra kosten die de flexibele inzet in heel Nederland met zich meebrengt worden vergoed.

Maar ook de nadruk in de Defensie nota op informatie gestuurd optreden en ICT zou de basis moeten leggen voor een toekomstig beheerste bedrijfsvoering. Ook dit zal bijdragen tot het welbevinden van het personeel.

Prima plannen, nu de realisatie!!!