Frieslandborrel Februari

Uitnodiging:
Geachte leden van:
KVNRO: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
KVEO: Koninklijke Vereniging voor Eervol ontslagen Officieren
VOC: Vereniging Officieren Cavalerie
VIO: Vereniging Infanterie Officieren
VOA: Vereniging Officieren Artillerie
NOV: Nederlandse Officieren Vereniging
MARVER: Marechausseevereniging
VOLD: Vereniging Officieren Logistieke Diensten

Wij nodigen u graag uit voor de op woensdag 7 februari 2024 te houden “Friesland Borrel” in Leeuwarden, de Residentie van de Stadhouders Nassau.
Een gezellig samenzijn met Reserve Officieren, Eervol ontslagen Officieren of Actief dienende Officieren van alle Krijgsmachtonderdelen.

Ga hier naar de uitnodiging 2024-02-07 Uitnodiging