Frieslandborrel

In bijgaande link treft u de uitnodiging aan van de komende Friesland Borrel in Leeuwarden op dinsdagavond 7 juni a.s.

https://www.kvnro.nl/afdelingen/friesland/frieslandborrel/

Met vriendelijke groeten,

Pier Gonggrijp

Lkol bd
Voorzitter NOV Noord
Skipper 6, 8456JB De Knipe
0643499100
piergonggrijp@gmail.com