Lkol Sacco Vossen lijst 5 CMHF, nummer 504, actief dienende militairen en burgers

Lgen b.d.  Hans Leijh, , lijst 3 CMHF, nummer 351, pensioengerechtigde militairen en burgers

Ieder van u heeft de afgelopen jaren de pensioen problemen  aan den lijve ondervonden.  Actief dienende met het ophogen van de pensioenpremie, gepensioneerden met het uitzichtloos niet indexeren. Overigens dit laatste, het niet indexeren, geldt ook voor werkenden, maar dan voel je het nog niet direct in de portemonnee.

Het ABP is het grootste pensioenfonds in Nederland. Het is het fonds voor overheidspersoneel. Het is ons ABP en het is ons geld wat hier is ingelegd. Maar dit ABP is de afgelopen jaren veranderd van onsABP in een ABP wat met name gericht is op zichzelf, op zijn eigen bedrijfsvoering, op de eigen organisatie.

Wij, als gezamenlijke Officieren Vereniging en Middelbaar en Hoger Burger Personeel  willen deze koers veranderen, willen er weer een “ons ABP” van maken. Niet een ticket als antwoord op een vraag, wel een Uniform Pensioen Overzicht. Een ABP dat zijn leden weer centraal stelt.

Daar is visie en zijn er zwaargewichten voor nodig.

Luitenant-generaal b.d. Hans Leijh, oud Hoofd Directeur Personeel van Defensie, een man met een enorme kennis en ervaring op personeelsgebied. Iemand met een uniek netwerk en draagvlak bij de politiek, bij defensie en bij het ABP.

Luitenant-kolonel Sacco Vossen, een  sterk analytische  militair van de Verbindingsdienst. Iemand,  die als geen ander de geheimen van onze pensioenproblematiek kan doorvorsen. Die door zijn werk op meerdere functies binnen de informatievoorziening en nu bij de afdeling managementinformatie  van de Hoofd Directie Finance en Control, ingevoerd is in de financiële problematiek bij Defensie. En een persoon die al veel kennis en ervaring heeft opgedaan in bestuurlijke omgevingen. Iemand die de verbinding kan zoeken en leggen met andere groepen om onze doelstellingen voor het voetlicht te brengen en gerealiseerd te krijgen.

U kunt stemmen met uw ABP-klantnummer op www.abp.nl/stemmen.
Actief dienenden: (lijst 5 CMHF, kandidaat 4 Sacco Vossen)
Gepensioneerden: (lijst 3 CMHF, kandidaat 1 Hans Leijh)

Duo Vz  GOV/MHB,                                                             Duo Vz GOV/MHB,

Bgen b.d. Ruud Vermeulen                                                Kltz M. De Natris

Vz NOV                                                                                   Vz KVMO