De Gerasimov-doctrine. De theorie van een Russische generaal die helder weergeeft hoe een hybride conflict/oorlog gevoerd kan worden. De essentie in deze doctrine is dat er een heel scala aan maatregelen genomen kan worden, waarbij daadwerkelijk militair optreden maar een klein, weliswaar essentieel, onderdeel van al deze mogelijkheden is.

De afgelopen drie jaar zien wij dat President Trump zich deze theorie helemaal eigen heeft gemaakt. Zijn acties in de richting van Noord-Korea en Iran liggen met name op het terrein van economische sancties en het beïnvloeden van de wereldopinie, waarbij de dreiging met militaire middelen nooit ver weg is.

Met China vecht hij een hard conflict uit dat niet alleen gaat over de handelsoverschotten, maar ook het geopolitieke leiderschap wordt daadwerkelijk uitgevochten. Amerikaanse vlooteenheden varen, ondanks herhaalde Chinese waarschuwingen, door de Zuid-Chinese Zee. In de strijd om de leidende positie in de wereld van de technologie wordt Huawei nu aangevallen. Het niet meer ter beschikking willen stellen van technologie door o.a. Google levert China grote schade op. Het stelen van technologie, het niet erkennen van patenten en het verplicht moeten samenwerken met Chinese firma’s, wil men voet aan de grond   krijgen, wordt nu met harde economische hand ter discussie gesteld.

T.a.v. Mexico zitten hem nog steeds de grote aantallen emigranten dwars. Zijn muur kan hij nog steeds niet bouwen. Dus wordt de strijd nu verlegd naar Mexico en komen er invoerrechten.  Overigens allemaal conflicten die hij ruim van tevoren aankondigt.

0ok Europa en specifiek Nederland en Duitsland gaan nog een tik van hem meekrijgen. Wij hebben afgesproken dat wij gaan groeien naar 2% van het bnp voor onze defensie-inspanningen. In december 2018 werd een brief aan de NAVO gestuurd waarin Nederland, in algemene termen, op vijf hoofdpunten aangaf hoe wij onze NAVO capaciteiten zouden verhogen. In de voorjaarsnota zou vervolgens boter bij de vis worden gegeven, the proof of the pudding; hoeveel geld komt erbij.

De conclusie luidde dat wij er door de groei van de economie  eerder op achteruit gaan dan vooruit. Overigens is het in Duitsland niet anders.

Laat nu president Trump zich al eerder geërgerd hebben aan de Duitse auto-industrie. Hij heeft ook al publiekelijk in de richting van Kanselier Merkel uitgesproken dat zij honderden miljarden zou moeten terugbetalen vanwege het profiteren van de Amerikaanse veiligheidsinspanningen. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra waarschuwde vorige week al dat Nederland niet zijn fair sharelevert zich niet zijn woord houdt.

Als de Duitse auto-industrie importheffingen krijgt, dan gaat ook Nederland dit echt merken. Born met zijn Mini’s. NXP in Nijmegen met zijn chips en Helmond met zijn auto-industrie ondersteunende bedrijven.

Wat mij zo verbaast is dat wij zo kortzichtig zijn. Je kunt van Trump veel zeggen en terecht, maar wat hij zegt doet hij ook. En hem aan het lijntje houden, dat werkt niet. En eigenlijk heeft hij in dit geval gewoon gelijk, dat geeft zelfs Rutte openlijk toe.

Maar ja, slappe knieën, wie niet horen wil moet maar voelen.  En Gerasimov werkt echt.