"brigade-generaal b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter Nederlandse Officieren Vereniging"

Goedkoop is duurkoop

Bezuinigingen en Veiligheid
In het afgelopen Kamerdebat, toen minister Hennis afscheid moest nemen van haar ministerpost, werd er door onze volksvertegenwoordiging achteloos geroepen dat de ‘checks en balances’ van Defensie moesten worden verbeterd. Daarna zou alles wel weer het oude zijn.

In de brief van Defensie aan de Tweede Kamer van 19 september kunnen wij lezen dat Defensie zijn organisatie maar voor ongeveer 80 tot 90% wil vullen. De rest zou met flexibele arbeidskrachten worden aangevuld.

Ik ben hier eens over gaan zitten nadenken. Bij de KL hebben wij die checks en balances vastgelegd in duizenden pagina’s dikke voorschriften. Voor de opleiding tot soldaat, onderofficier en/of officier, is dit verder en diepgaand uitgewerkt, meestal in syllabi. Wij hebben IK’s, OK’s en Th’s voor in de borstzak of bij een wapen of voertuig. Op de schietbanen zijn er meestal per wapensysteem en afhankelijk van de te schieten oefeningen voorschriften waar men zich aan moet houden. Maar het meest belangrijke voor onze veiligheid , wij hebben soldaten, korporaals, onderofficieren en officieren die op basis van ervaring weten waar het mis kan gaan, die aanvoelen waar de risico’s liggen, waar zowel tijdens oefeningen, trainingen, schietoefeningen maar ook tijdens missies de gevaren liggen.

In de discussie over de adaptieve krijgsmacht gaven officieren aan, vul ons tot 110% en laat hiervan 10% roulerend werken bij andere bedrijven, departementen of instellingen.

Defensie gaat daarentegen volgens zijn brief uit van het vullen van de organisatie tot 80 of 90 %.

Na Ossendrecht en Mali moet het toch inmiddels duidelijk zijn dat goedkoop, duurkoop is. Even iemand inhuren en in uniform mee laten draaien heeft de uitstraling dat desbetreffende “flexibele” militair dezelfde kennis standaard heeft als zijn collega. Dat zijn aannames, die ons duur kunnen komen te staan. Ik ben geen tegenstander van de adaptieve krijgsmacht, in tegendeel. Ik geloof in reservisten. Maar de uitgangspunten zullen goed moeten worden vastgelegd om de veiligheid van werken zeker te stellen.

Dat is ook waarom er een verplicht systeem is van opleiding en training, voordat men bepaalde functies mag vervullen en niet in een keer een reeks van functies mag overslaan. Dat is ook de reden waarom wij ons verzet hebben tegen het ombouwen van mevr Beentjes tot Generaal Majoor van de Kmar. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat zij een hele goede financieel deskundige is en uitstekende contacten had op de diverse departementen.

Maar veiligheid van werken vereist relevante kennis en ervaring. In Defensie is inmiddels zover gesneden, dat inderdaad de checks en balances verstoord zijn en hersteld moeten worden.