Hans Leijh nieuwe vertegenwoordiger gepensioneerden bij ABP

Hans Leijh (68) is sinds 2014 gepensioneerd en woont met zijn gezin in Zoetermeer. Hij was directeur personeel bij de Koninklijke Landmacht en hoofddirecteur personeel bij het Ministerie van Defensie. Na zijn pensionering is Leijh maatschappelijk actief gebleven en doet bestuur- en advieswerk, veelal gerelateerd aan het personele werkveld.

Wat mogen onze leden van je verwachten?

‘ABP-deelnemers kunnen erop rekenen dat ik als lid van het verantwoordingsorgaan het ABP-bestuur voortdurend zal voorhouden dat de deelnemer centraal hoort te staan in het denken, doen en laten van bestuurders. Alleen dan is besturen meer dan zitten op het pluche. De kerntaak van het ABP is de ingebrachte pensioenpremie te beheren en te laten groeien, zodat de deelnemer vanaf zijn pensioendatum over zijn geld kan beschikken in de vorm van opgebouwd pensioen. Bij het vervullen van die taak is geen ruimte voor een houding ‘wij weten wel wat goed voor jullie is’. Het ABP-bestuur moet luisteren naar de deelnemers en mag daarop worden aangesproken. De militaire deelnemers aan ABP mogen van mij verwachten dat ik hun bijzondere positie bij de ontwikkelingen in het pensioendossier zal bewaken.’

Van welke deskundigheden hoop je gebruik te kunnen maken in het VO?

‘In mijn rol als hoofddirecteur personeel was ik actief betrokken bij pensioenontwikkelingen, in het bijzonder die van militair personeel. In de laatste jaren van mijn werkzame leven was ik werkzaam binnen het bestuurlijk domein van het Ministerie van Defensie en maakte deel uit van arbeidsmarkt gerelateerde overlegstructuren binnen en buiten het departement.’

Hoe kijk je tegen de pensioendiscussie aan?

‘Het uitgangspunt moet een stelsel zijn dat voor iedereen een goed pensioen bereikbaar maakt.  Of je nu jong of oud, actief of postactief bent. Het gaat niet alleen om de gepensioneerden van vandaag en morgen, maar nadrukkelijk ook om die van overmorgen.

Het huidige systeem is aan zijn houdbaarheidsdatum en investeren in vernieuwing is noodzakelijk. Dat geldt ook voor de specifieke pensioenproblematiek voor het militair personeel. Er moet worden gewerkt aan een stelselwijziging die recht doet aan de bijzondere beroepskenmerken van het militaire beroep.’

Hoe kunnen kiezers je bereiken?

‘Mail me op hansleijh@gmail.com