"Brigade-generaal b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV"

Het falen van de Topstructuur van Defensie!!.

Commissie Franssen

In 2005 werd de zelfstandigheid van de krijgsmachtdelen opgeheven en onder bevel geplaatst van de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Een onafhankelijke commissie Fransen gaf aan hoe de organisatie van het bestuurlijke deel van Defensie eruit zou moeten zien. Het voorstel was om alle eenheden, inclusief de DMO en het CDC, onder bevel van de CDS te plaatsen en deze nevengeschikt aan de SG te maken. De achterliggende doelstelling, maak diegene verantwoordelijk die er ook over moet gaan. En bovendien breng voldoende Checks en Balances aan.

De politieke afweging die vervolgens plaatsvond kende heel andere doelen. De militairen mochten niet te machtig worden en daarom werd de ondersteuning, CDC en DMO, onder bevel van de Secretaris Generaal (SG) geplaatst. Reeds onder Peter van Uhm moest men deels op zijn schreden terugkeren. Door fiasco’s in de planning en het niet kunnen aansturen van de capaciteiten van het CDC bij missies en oefeningen, vond er een eerste correctie plaats. Echter de SG bleef de commandant/manager en bleef de CDS ondergeschikt aan de SG.

Afgelopen week is o.a. de CDS opgestapt. De ultieme oorzaak was een dodelijk ongeluk als gevolg van het schieten met ondeugdelijke munitie. Het aanschaffen van dit soort munitie gebeurt door de DMO. De controle op munitie geschiedt door het munitie bedrijf. De opslag en controle vindt plaats door het CDC.

De vraag is dan, wie had er eigenlijk moeten opstappen, de SG of de CDS? Vormde het politieke besluit uit 2005 de basis voor dit ongeval?,

In elk geval zal het rapport Franssen opnieuw moeten worden herbezien. Zouden wij het misschien/wellicht eindelijk leren?