In de NRC dragen Margriet Drent en Dick Zandee aan dat de beschikbare gelden, specifiek voor het krijgsmachtdeel Landmacht, onvoldoende zouden zijn en dat er daarom een keuze gemaakt zou moeten worden. Kort samengevat, gemechaniseerd en dan dus gericht op het Oosten, op de dreiging vanuit Rusland of anderzijds het optreden in Afrika, zoals de Fransen dit doen, met wieleenheden. Bovendien vinden ze dat hiermee ook de veelzijdig inzetbare krijgsmacht van tafel is.

Op hoofdlijnen en in het kort twee punten van kritiek.

Als wij een dergelijke keuze zouden maken vanuit veiligheidsperspectief, dan kunnen wij vaststellen dat en voor Rusland en voor het kruitvat Midden Oosten, maar ook voor Noord Afrika, vanuit hun visie gemechaniseerde eenheden noodzakelijk zijn. Alleen in Midden Afrika, de Sahel-regio kun je met de door hen bedoelde lichte eenheden uit de voeten. Bovendien kun je met de door hen bedoelde gemechaniseerde eenheden wel optreden In de Sahel en met de lichte eenheden in alle overige gebieden niet. Dan is de keuze denk ik snel gemaakt. Dit is ongeveer dezelfde misvatting zoals die ook bij de Marine gemaakt is met de patrouilleschepen. Die zijn maar zeer beperkt inzetbaar en dus niet efficiënt. Die worden echt niet meer door dezelfde soort schepen vervangen, hier komen fregatten voor in de plaats.

Een tweede ernstige misvatting is dat Franse eenheden met wielvoertuigen niet in staat zouden zijn het “gemechaniseerde gevecht” te voeren. De Fransen beschikken over volledige brigades met Infanterie, tanks , artillerie, genie, logistieke steun en alles gepantserd. Overigens ook de Amerikanen kennen de Striker brigades. Een van de voordelen van rupsvoertuigen is dat zij zwaarder gepantserd kunnen worden, tracks kunnen het gewicht beter verdelen. De ontwikkelingen gaan op dit moment echter naar minder pantser en naar meer actieve door elektronica ondersteunde afweermiddelen. De nieuwste Russische tanks, de Armata, overigens wel op tracks, schijnt slechts een pantser van 5 centimeter te hebben, maar is uitgerust met actieve verdedigingsmiddelen. In de Oekraïne is met deze verdedigingsmiddelen op oudere type tanks al ervaring opgedaan, er moeten meerdere schoten gelijktijdig afgevuurd worden om de actieve verdediging te verzadigen. Bovendien is het de vraag of het optreden in een door drones , JSF’n en satellieten geïnformeerd gevechtsveld, het optreden beter met wiel of met rups gevoerd zou kunnen worden. Dit is een militaire stammenstrijd, een militaire discussie, een militair discours dat door professionals, militairen zal moeten worden uitgevochten.

Clingendael, met respect voor jullie internationale veiligheidsanalyses, ik volg ze kritisch en ze zijn altijd goed onderbouwd. Maar het militaire discours, dat is niet jullie vak.