Elke dag staat er wel in de krant dat personeel moeilijk geworven kan worden. De ene dag is het personeel voor onderwijs, de andere keer technici, de daaropvolgende dag gaat het over zorg. Wat ik hierin mis is defensie, zou er hier dan geen probleem zijn?

Afgelopen week heeft onze duovoorzitter de problemen rond de Brexit aangekaart voor de KMar en de kustwacht. Ik ben ervan overtuigd dat dit dadelijk afgedaan zal worden met de bewering, “wij kunnen alle taken prima uitvoeren, gaat u maar rustig slapen”. Maar er is wel degelijk een ondervulling bij de KMar van 800 man /vrouw. Rara, hoe valt dit te rijmen?

Bij mijn naspeuringen op het gebied van functiewaardering kreeg ik onlangs contact met een oud-collega die jaren als functiewaardeerder heeft gediend. Het blijkt dat in het verleden expliciet is bepaald dat voor militairen alleen de met burgers vergelijkbare werkzaamheden mochten worden gewaardeerd. Dus niet de operationele werkzaamheden. Het hart van ons functioneren, dit is waartoe wij op aarde zijn, niet de perifere, ondersteunende functionaliteiten. Als je dan in je functiewaardering wordt afgerekend op je “somscore”, is er iets goed misgegaan.

Bij onze collega’s van de politie zien wij dat hier wel de politiewerkzaamheden zijn meegenomen en ja, dan wordt het een heel ander plaatje en heel andere somscores.

Bovendien, met 80% vulling in het onderwijs of in de zorg is de wereld voor iedereen te klein. Maar niet bij de top van defensie. Men voelt de pijn niet, heb ik het idee. Men voelt niet dat de organisatie op sterven na dood is. Dat komt doordat de staven nog prima bemand zijn, de defensie- en de bestuursstaf zijn zelfs uitgebreid en gevuld. Er een aparte organisatie voor veiligheid is opgericht. Maar de focus op behoud van personeel voor onze eenheden, ho maar. Alles op zijn tijd en alles met kleine stapjes. Dat gaat niet werken, wij lopen verder leeg.

Als je bovendien weet dat uit de exitinterviews blijkt dat militair personeel met pijn in het hart de organisatie verlaat, dan is het wel duidelijk dat er op het personeelsvlak iets goed mis zit.

Als bovendien iedereen die ik spreek aangeeft dat het meest acute probleem de arbeidsvoorwaarden zijn, dan moeten wij echt iets aan deze arbeidsvoorwaarden gaan doen.

Mocht de staatssecretaris denken dat het met een paar procenten loonsverhoging opgelost kan worden, dan heeft ze het mis. Onze salarissen zijn niet meer te vergelijken met andere sectoren en met onze burgers. Daarom loopt men weg. Daarom kunnen wij niet werven. Dat los je niet op met een half procentje meer loon dan het Rijk. Het zit fundamenteel fout en je zult het fundamenteel moeten repareren. Defensie is bezig zijn materiele problemen op te lossen zonder de personele problemen serieus te nemen. Dit gaat echt fout!