Profetische woorden van kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan in het Eindhovens Dagblad.
Onlangs is bekend geworden dat commandant Vliegbasis Eindhoven, Elanor Boekholt –O’Sullivan  wordt opgevolgd door haar echtgenoot Harold Boekholt. De onafhankelijke Defensie bond o.l.v. Eric Juriens sprak er schande over in de nieuwsbladen. De integriteit zou in het geding zijn. Maar ook elders waren er negatieve connotaties  zoals blijkt uit de stellingname hiertegen door de Commandant der Strijdkrachten.

Mijn mening

Op de Vliegbasis Eindhoven zijn er in de afgelopen periode grote problemen geweest. De huidige commandant vliegbasis kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan  heeft hier hard op ingegrepen. Elke commandant weet ook dat dit  een negatieve uitstraling op hem of haar zal hebben. Het personeel wordt angstig, is niet meer bereid om risico’s te nemen en wordt  bang om fouten te maken. En ondanks dat kolonel Elanor Boekholt  de andere kant, de toekomst ook heeft willen benadrukken, wordt haar periode  in verband gebracht met deze negatieve affaires, hoe jammer ook voor haar.

In een arbeidsconflict tussen haar en een van haar ondergeschikten heb ik, als voorzitter NOV, een keer mogen bemiddelen. Mijn indruk hierover; je kunt het met de uitkomst eens zijn of niet, maar kolonel Boekholt handelde bij deze zaken  grondig en integer en ik heb haar daar ook voor gecomplimenteerd.

Overigens net zoals ik ook onder haar aandacht heb gebracht, jij bent ook verantwoordelijk voor het veilig kunnen werken van je medewerkers, je moet een veilige werkomgeving scheppen. Personeel moet ook fouten kunnen en durven maken. Eindhoven lag onder een politiek en media vergrootglas. Dan kun je als commandant niet meer vrij manoeuvreren. De veilige werkomgeving, het fouten durven en kunnen maken  is zeker in het gedrang gekomen.

Bij plaatsingen zien wij vaak dat er vraagtekens bij geplaatst worden en men zich afvraagt of hier wel goed over is nagedacht. Is dit echt de juiste man op de juiste plaats en op het juiste tijdstip? Als ik iets zeker weet, dan is het dat over de plaatsing van de kolonel Harold Boekholt, heel goed over is nagedacht. En dat men wist dat deze benoeming tot “Gedoe” zou leiden. Getuigt het dan juist niet van integer gedrag, dat men Harold Boekholt op zijn persoonlijke merites beoordeelt en hem de juiste man voor deze positie acht. Getuigt het niet van ethisch handelen als men het juiste doet en niet zwicht voor de te verwachten onrust.

Ik heb de ‘familie’ Boekholt in een militaire context zien acteren en iedereen die dit ook heeft mogen mee maken weet dat zij twee volstrekt verschillende karakters hebben en het over de aanpak van zaken grondig oneens kunnen zijn. Je hebt verschillende soorten leiders, die je moet inzetten op die gebieden waar op dat moment hun competenties het meest nodig zijn. En dat verschilt per situatie. Kolonel Harold en kolonel Elanor Boekholt zijn verschillende soorten leiders en worden op een ander moment ingezet. Dat getuigt van visie en van durf.

In het functioneren van de nieuwe commandant Eindhoven zullen ook niet de problemen van de vorige periode, maar zal name de toekomst van de Vliegbasis Eindhoven centraal moeten staan.

Ik ben dan ook niet bang voor het risico van integriteit, het niet schoonvegen van vuil die in straatjes is blijven liggen. Die fase is gelukkig voorbij.  De nieuwe uitdaging wordt om er een mooie toekomstgerichte vliegbasis van te maken. Een vliegbasis waar een veilige werkomgeving binnen de gestelde regels  als normaal wordt ervaren. Waar het personeel bezig is om zich te richten op die toekomst. Waar het na alle ellende weer een plezier is om te werken. Ik heb het vaste vertrouwen dat Harold hier de juiste man op de juiste plaats is. En dat de luchtmachtstaf met name dit aspect zwaar heeft laten wegen. Mooi toch zo’n gezinsprestatie.

Ik wens zowel Elanor als Harold veel geluk en voorspoed toe in hun nieuwe functies. En ik ben ervan overtuigd dat er nog spetterende discussies tussen hen zullen plaatsvinden over de toekomst van de vliegbasis.  Daar worden wij allemaal beter van.