Minister Koolmees is met een groot aantal partijen in overleg over het nieuwe pensioencontract (pensioenakkoord). Onze pensioenen (overigens van iedereen dus ook de premiebetalers) zijn niet meegegroeid met de inflatie en leveren nu 19,5 % koopkracht in. Gepensioneerden hebben in geld inmiddels 1/5 van hun koopkracht ingeleverd. Volgens de commissie Dijsselbloem moet in 2021 de premie met 10% verhoogd worden, mits er geen nieuw pensioencontract is.

Even wat ABP cijfers.

Tussen 2007 en 2019 is het kapitaal van het ABP gegroeid van 218 naar 468 miljard, i.c. meer dan 100%.

Het gemiddeld rendement in de afgelopen 20 jaar van het ABP, is na aftrek van kosten 7%. De inflatie in de afgelopen 10 jaar was 1,9%. Een feitelijk rendement van 5,1%.

De premie-inkomsten bedragen per jaar 9,1 miljard. De uitgaven aan pensioenbetalingen bedragen 10,7 miljard. Een negatief verschil van 1,6 miljard. De, zo gevreesde, geboortegolf van na WO2 is nu met pensioen.

Met 7% rendement verdien je per jaar naar beneden afgerond 30 miljard. Jaarlijks vermeerdert het vermogen dus gemiddeld met 30 miljard minus 1,5 is ongeveer 28 miljard! Door de groei van het kapitaal van het ABP gaat deze groei steeds harder.

 

Indexatie zou in geld betekenen dat 20% meer uitbetaald zou moeten worden. Er wordt nu 10,7 miljard uitbetaald. Dus na indexatie ongeveer 13 miljard en een resterende vermogens aanwas van niet 28 miljard maar 26 miljard.

 

M.b.t. de premies.

De overheid dwingt ons via de wet (toetsingskader) om te rekenen met een gemanipuleerde lage ECB-rente. Dit doet dus niet het ABP, niet de ECB, nee onze eigen regering.

Zij dwingt in hetzelfde toetsingskader af welk percentage de pensioenfondsen moeten gebruiken voor de premieberekening. Hiervoor geldt bij het ABP nu 2,8 %. Dus niet het rendement van 7% mag hiervoor gebruikt worden (dan betaald u meer dan de helft minder premie). Nee, U moet van 2,8 naar volgend jaar 2,4%. Dat betekent een verhoging van 10% van uw premie. Uiteindelijk wil men naar de ECB-rekenrente, dus 0,7 %. U betaalt nu 23,4% van uw salaris aan pensioenen. Dan wordt dat wel 40 tot 50%.

En wat levert het op? Dan gaan de premie-inkosten van nu 9 miljard naar 17 tot 18 miljard. Jaarlijkse pensioenbetalingen 10,7 miljard of na indexatie 13 miljard. Kapitaal toename; 30 miljard rendement plus 4 miljard overschot op het verschil tussen premie inkomsten en pensioenbetalingen is 34 miljard. En elk jaar wordt dit overschot groter door de kapitaaltoename van het ABP.

Als iemand het mij nog kan uitleggen waar men mee bezig is dan graag of???

 

Een deel van de pensioengelden moet geïnvesteerd worden in overheidsobligaties. Die leveren geen rendement meer op. Dat is het geld dat Wobke en Wiebes (WW) willen gebruiken voor het innovatiefonds van 40 miljard. Daar moet ook de klimaatomslag van betaald worden. En oh ja, ook de huizenbouw moet een impuls hebben en men heeft de woningcorporaties belastingtechnisch afgeroomd.

En ja, door deze verplichting ontnemen ze ons het 7% rendement over deze miljarden.

Lubbers deed het openlijk, nu gaat het achterbaks. Dit is gewoon diefstal.

Als er van de zomer geen goed pensioencontract komt, gaat u dan mee naar het Malieveld? Het gaat om een aanzienlijk deel van uw inkomen, zowel voor de gepensioneerden als voor de actieven. Daar willen wij zelf over beschikken.