"Leo Spaans & Cor Ribbers "

Informatieavond Oekraïne

Wat           : Informatieavond Oekraïne.

Wie:         Oudgedienden met aanhang Defensiebreed (mil/burgermedewerkers).

Wanneer:   12 mei 2022, 19.30 uur LT.

Waar         : Luitenant-generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel

 

 

 

De huidige situatie in het land Oekraïne is momenteel voor veel mensen reden tot grote bezorgdheid. Vanwege hun ervaringen worden nu opvallend veel oud-militairen benaderd door hun directe omgeving voor advies of wordt hen naar hun zienswijze gevraagd. Vaak zijn zij echter ook niet meer op de hoogte van de precieze en actuele situatie, omdat zij slechts die informatie krijgen die voor iedereen via de reguliere media beschikbaar is.

Uit recente gesprekken met diverse oudgedienden werd het ons duidelijk dat velen van hen met meer betrokkenheid de huidige situatie willen volgen. Het gebrek aan extra informatie vanuit hun vorige werkomgeving wordt nu als een gemis ervaren.

“Once a member of the family, always a member of the family ”.

Een optie om juist nu meer betrokken en geïnformeerd te worden, is door het organiseren van een informatieavond ‘Oekraïne’, speciaal voor oudgedienden (Militairen & Burgerpersoneel defensiebreed) met aanhang. Dat vroeg om een gezamenlijke actie.

Verheugd kunnen wij u dan nu ook meedelen dat deze informatieavond gehouden gaat worden op 12 mei 2022. De locatie is de Generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel, aanvang 19.30 uur.  Op deze avond zullen door de genoemde sprekers de volgende onderwerpen worden besproken;

•       Drs. Willem Bogaard, o.a. voormalig fundamentele voorlichter KLu – Historische achtergrond van het conflict.

•       Generaal-majoor b.d.  drs. Pieter Cobelens, o.a. voormalig directeur MIVD – Actuele militaire situatie en strategie.

•       Mevr. Andrea Vonkeman, directeur van UNHCR Nederland – Vluchtelingenwerk zowel in de regio Oekraïne als hier in Nederland.

•       De laatste spreker zal nader ingegaan op het thema ‘Wat doet de oorlog in Oekraïne met jou als oudgediende?”  De update over de verzorgende organisatie en spreker volgt.

De informatieavond zal worden afgesloten met een panelsessie waarbij de aanwezigen vragen kunnen stellen aan de sprekers.

Aanmelding voor deze avond graag voor 06 mei 2022 d.m.v. het aanleveren van de persoonsgegevens bij:
•       A.hussaarts@upcmail.nl      of
•       JJ.Tonnis@mindef.nl

 

De minimaal benodigde persoonsgegevens zijn:
Aanhef, Vltrs, Tussenv, Naam, Adres, Huisnr, Postcode, Woonplaats, Type ID, Nr ID, Geb. Datum en Geb. Plaats.

Gelijktijdig kunt u met de aanmelding, vragen aan de sprekers formuleren. Deze worden voorafgaande aan de bijeenkomst geïnventariseerd.

Met vriendelijke groet,

Leo Spaans & Cor Ribbers

(Bij vragen: c.ribbers@hotmail.com)

Met dank aan:

Kolonel J. Kuijpers, Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC),

Het bestuur van Contact Groep Postactieven de Peel (CGPA de Peel),

Het bestuur van Veteranenvereniging Grondgebonden Luchtverdediging (VVGLVD),

De Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu),

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds).