"GOV|MHB"

INFORMATIEBIJEENKOMST PENSIOENEN 19 januari 2023

Eerder deze week heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over uw pensioen, dat op 19 januari zal plaatsvinden op de Frederikkazerne te Den Haag. In deze uitnodiging is aangegeven dat de bijeenkomst start om 13:30. De NOV ontving hierop enkele opmerkingen dat een later tijdstip om praktische redenen beter haalbaar is. Zodoende is besloten de start van de bijeenkomst te verplaatsen naar 16:00 uur.

De leden die zich al aangemeld hebben ontvangen hierover een email.

Waarom een bijeenkomst?
Tijdens een informatiesessie wordt u bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van pensioenen door onze onderhandelaar en pensioenexpert. Eén en ander is ingegeven door recente media-uitingen, waarin verondersteld zou worden dat de bonden niet het beste voor hebben met hun leden, waaronder de gepensioneerden. De volledige reactie van de GOV|MHB hierop vindt u hier.

Praktische informatie
Datum: 19 januari 2023
Aanvang: 16:00 (inloop vanaf 15:45)
Locatie: Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
Gebouw: FK/31/101 Vergaderzaal Bioscoop
Aanmelden: via secretaris@prodef.nl onder vermelding van uw naam

Niet-actief dienende leden worden verzocht onderstaande gegevens met de aanmelding mee te sturen.

  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Type ID-bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Documentnummer ID-bewijs

De bijeenkomst digitaal bijwonen
Het is mogelijk om de informatiesessie digitaal bij te wonen. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Onderstaande link brengt u naar de pagina waar de bijeenkomst te volgen is. Let wel: hierbij heeft u niet de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Naar de online bijeenkomst
Op 15 december jl. sprak de Tweede Kamer weer over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er is nog veel discussie gaande over deze wet. Eén van de zaken die de aandacht krijgt is het al dan niet invaren van de pensioenen van militairen die zijn opgebouwd vóór 1 juni 2001. Op dit moment zijn die pensioenen begrotingsgedekt, wat wil zeggen dat de uitgaven hiervoor op de begroting van Defensie staan en niet ten laste komen van een pensioenfonds. Eén van de discussiepunten is of Defensie deze pensioenen zou moeten onderbrengen bij het ABP. Wat betekent dat voor de opbouw, de indexatie en eventuele kortingen?

Waarom een bijeenkomst?
Tijdens een informatiesessie wordt u bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van pensioenen door onze onderhandelaar en pensioenexpert. Eén en ander is ingegeven door recente media-uitingen, waarin verondersteld zou worden dat de bonden niet het beste voor hebben met hun leden, waaronder de gepensioneerden. De volledige reactie van de GOV|MHB hierop vindt u hier.

Praktische informatie
Datum: 19 januari 2023
Aanvang: 13:30 (inloop vanaf 13:15)
Locatie: Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
Gebouw: FK/31/101 Vergaderzaal Bioscoop
Aanmelden: via secretaris@prodef.nl onder vermelding van uw naam

Niet-actief dienende leden worden verzocht onderstaande gegevens met de aanmelding mee te sturen.

  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Type ID-bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Documentnummer ID-bewijs

De bijeenkomst digitaal bijwonen
Het is mogelijk om de informatiesessie digitaal bij te wonen. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Onderstaande link brengt u naar de pagina waar de bijeenkomst te volgen is. Let wel: hierbij heeft u niet de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Naar de online bijeenkomst