"Ruud Vermeulen, voorzitter NOV"

Innovaties

INNOVATIES!

Afgelopen week zat ik het blad van de Vereniging van Infanterie Officieren  (VIO) van januari 2021 te lezen. Een blad vol met verhalen van jonge collega’s, echt mooi om dat te zien. Wat mij raakte was het artikel over innovaties van de kapitein Daan en de Elnt Owan van het 17e Painfbat FPI.

Mijn collega van de KVMO stuurde mij naar aanleiding van dat artikel nog eens stukken toe van de LTZ1 Berend van de Kraats, ook hij is bezig met innovatief naar de krijgsmacht te kijken en het propageren van het meedenken van medewerkers.

 

De GOV|MHB is bezig met het nieuwe personeels- en beloningsmodel. Een model wat geïnspireerd is op en door de organisatie (een groot aantal werkbezoeken) en opgebouwd is uit kennis en ervaring vanuit de praktijk.  Het is daarmee anders dan het model zoals dit wordt uitgedragen door de HDP, dat voornamelijk gebaseerd is op de literatuur en de personele wetenschappen. Het is logisch dat hier dan deels andere uitkomsten uit voortkomen.

De standaard reactie is vervolgens om de ander te verketteren en dit met argumenten proberen te onderbouwen.  Maar het is goed om ons te realiseren dat emotie en de belangen van individuen hun zienswijze voor een groot deel bepalen.  En dat varieert sterk naar plaats en het niveau waar iemand functioneert in de organisatie.

 

Die emotie moet je willen voelen, die moet je tot je willen nemen. Die drijft mensen. Je moet open durven staan voor andere meningen.  Niet verketteren, maar luisteren. Betrek je mensen/werknemers/leden van de vakbonden hierbij. Laat ze meedenken. De oplossing ligt bij je mensen.

 

En natuurlijk moet er ook nog gehandeld worden. Over het beloningsmodel wordt al 20 jaar gesproken. Wij moeten ook stappen durven maken. Wij moeten voorwaarts.

De kunst is vervolgens om het ene te doen zonder het andere te laten. Een nieuw personeels- en beloningsmodel is er niet van gisteren op vandaag. Bovendien moet dit zich ontwikkelen, ook tijdens het uitrollen, al dan niet middels het behalen van tussenstappen. Voor het gevecht ontwikkelen wij toch ook een plan en vanaf de startlijn en soms al daarvoor loopt het anders. Maar dan kun je wel aanpassen.

 

Wat is mijn boodschap? Personeel is de belangrijkste bouwsteen van de defensieorganisatie. Wij hebben goed personeel! Personeel met een can-do mentaliteit. Personeel dat zich diep betrokken voelt bij de organisatie en ook mee wil denken. Deze kans laten wij nu te veel onbenut.

Ik vraag onze sociale partners, HDP én bonden, om samen aan dit personeels- en beloningsmodel te werken, maar vooral ook onze leden/werknemers van defensie te vragen naar hun mening en hun ideeën. Laten wij in 2021 deze handschoen oppakken. Niet elkaar verketteren, maar luisteren naar elkaar maar vooral ook naar onze mensen/leden.

 

En over de CAO, daar zijn wij het nog niet over eens.  Maar als we het personeels- en beloningsmodel goed op de rails krijgen, dan komt die goede CAO er ook.