Inzet Defensie arbeidsvoorwaarden 2021

Inzet Defensie arbeidsvoorwaarden 2021
Op 30 juli van het vorig jaar hebben wij als sociale partners van Defensie een
nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord gesloten. Dit akkoord loopt op 31 december 2020 af. Defensie vindt het belangrijk op tijd een nieuw
arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 te sluiten. In deze brief wil  de staatssecretaris duidelijk maken welke onderwerpen zij daarbij belangrijk vindt.

Lees  hier de brief 200863 – SOD_ Inzetbrief Defensie 2021 getekend (002)