Inzetbrieven Arbeidsvoorwaarden

Op 1 januari 2024 verloopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord. Om te voorkomen dat het personeel weer zonder akkoord komt te zitten, hebben de sociale partners de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk, maar zeker voor het eind van het jaar, tot een nieuw akkoord te komen. Daarvoor hebben de vier centrales van overheidspersoneel een gezamenlijke inzetbrief geschreven waarin hun inzet voor de komende onderhandelingen staat beschreven. Defensie had in juni haar inzet bekendgemaakt, met een brief van de staatsecretaris. De centrales vragen o.m. een ruime loonsverhoging om de gevolgen van de inflatie zo veel mogelijk teniet te doen. Daarnaast willen zij afspraken maken over verbetering van de beloningspositie van burgerambtenaren, operationele toelagen, een individueel keuzebudget, mobiliteit en de bijzondere (rechts)positie van alle militairen, reservist en beroeps. De centrales en defensie streven naar een akkoord met een looptijd van twee jaar. De inzetbrieven van de centrales en van defensie vindt u via onderstaande links.

Op maandag 10 juli zal er in Den Haag een vergadering zijn van het Sector Overleg Defensie, onder voorzitterschap van de staatssecretaris, waarin het onderhandelingstraject officieel van start zal gaan. We zullen u gedurende het traject zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen. We hopen u snel een onderhandelaarsresultaat voor te kunnen leggen.

Inzetbrief Defensie 

Inzetbrief Bonden
230521 – SOD_Brief SCO- Arbeidsvoorwaarden inzetbrief AV2024ev juli 2023 def

Voorzitter NOV wil graag met u over de inzet bij de AVW-onderhandelingen in gesprek gaan en van u vernemen of u zich hierin vindt of dat u zaken mist.
Op onze site vindt u hiervan de meest actuele tijdstippen en locaties. Klik hier om naar de site te gaan.