Belangrijke mededeling Vergaderingen

Voorzitter en het Hoofd Bestuur (HB) van de Nederlandse Officieren Vereniging hebben naar aanleiding van de situatie rond Corona, na ruim beraad een aantal besluiten genomen.

Aanleiding is de gestage reeks van maatregelen door de landelijke overheid, maar ook bij Defensie om de kans op Coronabesmettingen terug te dringen. Voorzitter en HB vonden het onwenselijk en ongepast om juist in deze periode een veelvoud aan bijeenkomsten te organiseren. Het betreft hierbij de afdelingsvergaderingen in aanloop naar de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar, met een afscheidsreceptie voor onze oud-voorzitter Ruud Vermeulen en natuurlijk de vele kennismakingsbezoeken van voorzitter NOV bij de eenheden.

Een deel van deze activiteiten kan natuurlijk d.m.v. video/teleconferences gehouden worden, daar is veel ervaring mee opgedaan. Die ervaring heeft meteen geleerd dat dit soort vergaderingen voor een deel van onze leden, trouwe bezoekers van onze afdelings- en Algemene Ledenvergadering minder toegankelijk is.

Dit alles heeft geleid tot de volgende besluiten.  Besloten is om de tweede Algemene Ledenvergadering, met afscheidsreceptie van Ruud Vermeulen, uit te stellen naar een nader te bepalen moment.  In een virtuele bijzondere HB (+) vergadering zal het bestuur aan dit forum verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de stand van de financiële realisatie van de begroting 2021, tot op dat moment. Ook zal de Kascontrole Commissie haar bevindingen over het jaar 2020 mededelen. De formele behandeling vindt natuurlijk plaats in de, nog te bepalen Algemene Vergadering van Leden.

Het al dan niet doorlaten gaan van de Afdelingsvergaderingen ligt bij de Afdelingsbesturen zelf.  De Afdelingen ZUID, OOST en NOORD hebben inmiddels besloten hun Afdelingsvergadering ook op te schorten. De overige Afdelingen zijn nog in beraad en zullen via de site hun besluit hieromtrent bekend stellen.

De kennismakingsbezoeken van voorzitter NOV worden ook uitgesteld. Zodra de maatregelen het weer toestaan zullen de bezoeken opnieuw gepland worden. Wel zijn er een aantal kleinschalige bezoeken die binnen de maatregelen gehouden kunnen worden die wel doorgang zullen vinden. Volg ook hiervoor de ontwikkelingen op de site.

Bovenstaande besluiten zijn eerst na intensief overleg en zeker niet licht genomen. Alle activiteiten, afspraken, rapportages, reserveringen en bestellingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de reeks vergaderingen en bijeenkomsten waren uitgevoerd en moeten nu worden geannuleerd. Toch hebben wij het besluit genomen, want uiteindelijk gaat ons niets boven uw gezondheid en welzijn.