Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 getekend

Uitslag Sector Overleg Defensie 12 december

De 7% salarisverhoging voor defensiepersoneel is een feit. Dat geldt ook voor de eenmalige uitkering van € 1.500,00 bruto. De overeenkomst is vandaag bezegeld met de handtekeningen van de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat en vertegenwoordigers van de bonden. Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van één jaar en gaat 1 januari 2024 in.

Het akkoord bevat uiteraard nog meer maatregelen. Zo betaalt Defensie vanaf 1 januari bijvoorbeeld hogere kilometervergoedingen voor binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer en zijn verbeteringen doorgevoerd in het Voorzieningsstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). Bij de burgermedewerkers wordt in de loonschalen 8 t/m 16 een aantal tredes toegevoegd en zal de inkomenstoeslag geïntegreerd worden in de salaristabel.

Van der Maat: ‘Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet naar erkenning en waardering voor het belangrijke werk van zowel militairen als burgermedewerkers bij Defensie.’

Namens het CMHF sector Defensie heeft voorzitter GOV|MHB Niels van Woensel het akkoord ondertekend: ‘Een groot deel van onze leden heeft zijn of haar stem uitgebracht en daarbij heeft meer dan 90% aangegeven te willen instemmen met het resultaat. Dat is een hele duidelijke uitslag.’ Er is echter nog veel werk te doen, ziet ook Van Woensel: ‘Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ons om verbeteringen voor het personeel te bereiken, maar ook om die dingen te doen die nodig zijn voor een sterke krijgsmacht.’

Lees hier de inleidende woorden van het CMHF op het Sector Overleg Defensie (SOD) van dinsdag 12 december, waarbij de ledenraadpleging is gepresenteerd en het AV-akkoord is ondertekend.
Klik hier om naar het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 te gaan.