"GOV|MHB werkgroep D&K"

Persbericht: Begroting 2022: Defensie noodgedwongen onbetrouwbaar

Persbericht
Hieronder treft u het persbericht, opgesteld door de werkgroep D&K, aan dat door de GOV|MHB naar ca. 15 redacties en bevriende journalisten is gezonden.
Om misverstanden te voorkomen; het is dus een persbericht en geen opinie stuk.

Persbericht

De, inmiddels afgetreden, minister van Defensie gaf aan voor het jaar 2022 ruim 600 miljoen extra nodig te hebben voor het wegwerken van acute knelpunten die de bedrijfscontinuïteit van Defensie verstoren. Dat geld is nodig voor het alleen al draaiend houden van de huidige schepen, vliegtuigen, voertuigen en (schiet)oefeningen. Het kabinet geeft defensie echter slechts 100 miljoen van de gevraagde 600. Aangekondigde gevolgen: nog meer schepen tegen de kant en nog maar vier F-16’s klaar voor inzet boven alleen Nederland en België. Niets meer voor daarbuiten, geen enkele bijdrage aan de NAVO. Nederland de onbetrouwbare meelifter op de inspanningen van de bondgenoten. De mondvol over samenwerking, maar invullen ho maar. Nederland is de vijfde economie van de EU, maar bungelt bijna onderaan de lijst van defensie-uitgaven  binnen de NAVO en EU. De kritiek daarop van bondgenoten is groot. De Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) kijkt met schrik naar het komende jaar: even geen crises en vijandelijkheden, want daar zijn we niet klaar voor.
Verschralen en vernauwen: nog meer stilzetten
Bij de evacuaties uit Kabul in augustus stonden de nog resterende troepen van Defensie loyaal klaar. Het materieel kent de factor loyaliteit echter niet en valt gewoon uit als je het niet onderhoudt. Een van de twee Hercules vliegtuigen was niet inzetbaar op het moment dat het nodig was.
De Marine houdt momenteel, door een tekort aan personeel en uitgesteld onderhoud, marineschepen in Den Helder tegen de kant. De beperkingen betreffen onder andere een Landing Platform Dock, een Oceangoing Patrol Vessel en een mijnenjager die uit de vaart zijn genomen. Meer schepen zullen dat lot ondergaan. Ook stelt de Marine onderhoud aan een M-fregat twee jaar uit, van 2021 naar eind 2023, waardoor de eenheid pas in 2025, 2 jaar later dan gepland, weer beschikbaar komt. Het Korps Mariniers en de Landmacht krijgen minder schiet- en oefendagen. Het budget voor conventionele munitie is al jaren lager dan het benodigde budget om te voldoen aan de normen voor schietvaardigheid bij het opleiden en trainen van personeel. Het roepen van ‘Pang, pang, pang‘ komt weer terug. De Luchtmacht knijpt op trainings-vlieguren waardoor de F-16 gereedstelling teruggebracht is tot het uitvoeren van de hoofdtaken QRA (Quick Reaction Alert): alleen nog de beveiliging van het Nederlandse luchtruim en DCA (Dual Capable Aircraft). De helikoptervloot is verminderd inzetbaar. De toegekende verhoging van 100 miljoen zal niet voorkomen dat nog meer materieel er spontaan mee zal stoppen en dat het tekort aan personeel verder zal oplopen.
Personeel zoekt naar perspectief: welke opdrachten kunnen we nog wel uitvoeren? Waarvoor moeten we nog wel oefenen? De vernieuwing van het uit begin vorige eeuw daterende personeelsmodel loopt gevaar, omdat ook daar nu geen budget voor is vrijgemaakt. Nu al zijn er bij de Landmacht maar halfgevulde eenheden en kampen Luchtmacht en Marine met grote tekorten bij specialisten. Hoe gaan we bij nieuwe natuurrampen, overstromingen de beloofde bijstand waarmaken? Hoeveel kleiner moeten de eenheden nog worden, voordat de politiek nu echt ingrijpt?
Demissionair
Kamerleden en de demissionaire regering debatteerden fel over het verloop van de evacuaties uit Afghanistan. Twee ministers zijn afgetreden. De uitvoerders, de militairen, waren even in beeld, maar lijken alweer vergeten nu er geld bij moet voor de normale bedrijfsvoering. De noden van Defensie komen niet als een verrassing. Al in maart heeft minister Bijleveld het onomwonden beschreven in haar beleidsbrief. De commandanten van Marine, Land-, Luchtmacht en Marechaussee hebben eerder dit jaar gezamenlijk publiekelijk de noodklok geluid. De GOV|MHB vraagt zich af of demissionair een ander woord is voor demolition: sloop.
De GOV|MHB doet een dringend beroep op zowel de regering als het parlement om voldoende geld beschikbaar te stellen om de krijgsmacht zijn werk te kunnen laten doen. Veiligheid is niet gratis. De GOV|MHB is meer dan bereid mee te denken en zelf met ideeën en plannen te komen, zoals het in juni gepresenteerde Defensie Personeelsplan (DPP). De echte wereld is niet demissionair en vraagt op onverwachte momenten om inzet van de krijgsmacht, zoals bij de overstromingen in Limburg, de noodhulp aan Haïti en de evacuaties uit Kabul. Zorg dan ook dat die krijgsmacht daar klaar voor is